Til stede: Susanne, Mikkel, Michael, Jon, Steffen & Mads
Fraværende: Amalie
Referent: Mads

Dagsorden:

  • Besøgende
  • Vinduesprojekt
  • Eventuelt

 

  • Besøgende

Der var spørgsmål om lofts- og kælderrum og fordelingen. Som udgangspunkt har man kun ret til et styk opbevaringsrum. Dvs. enten ét loftsrum eller ét kælderrum. Naboopgangenes andele kan blive tildelt et rum, hvis deres opgang har meget få rum.

Så var der spørgsmål om fremgangsmetoden ved lejelejligheders salg. Det er bestyrelsen, der står for salget af lejelejlighederne, når de bliver omdannet til andelsbolig. Et salg foregår ikke efter først-til-mølle-princippet, da bestyrelsen har beslutningskompetence, således at fx en forhenværende ekskluderet andelshaver ikke kan komme ind.

Spørgsmål om kælderrum og opstilling af vaskemaskine i vaskekælderen. I de opgange, hvor der er vaskekælder, har andelshaver ret til at få opstillet vaskemaskine, på egen regning og man skal selv have trukket strøm fra andelen og ned til vaskekælderen. Er der ikke adgang til vaskekælderrummet kan man tale med viceværten om at få adgang.

Opskrivning til andele? Man kan, som eksisterende andelshaver, opskrive sig på den interne venteliste. Bare skriv til vores administrator (Herbo) og sørg for at gemme din kvittering for opskrivning. Vi henviser i øvrigt til vores vedtægter, hvor der står hvem, der har fortrinsret ift. fx sammenlægning af andele.

Badeværelse? Ansøgning? Hvordan? Vores hjemmeside beskriver processen for ansøgning om ombygning af lejligheden, herunder (om)bygning af badeværelse.

 

  • Vinduesprojekt

Københavns Kommune hænger desværre stadig i bremsen angående tilskud til vinduesprojektet. Indstillingen til tilskuddet blev som sådan godkendt i november 2018, men den endelige godkendelse af indstillingen og dermed tilskudsgivelsen og beløbsansættelsen er endnu engang blevet udskudt. Denne gang til primo marts 2019. Vores administrator (Herbo) og SBS har licitationspapirer klar og undersøger nu hvor langt videre de kan gå med udbuddet uden at et tilskud mistes.

 

  • Eventuelt

Herbo er i gang med planlæggelse af generalforsamling 2019 – FORELØBIG dato er planlagt til 23. april 2019, men kan SAGTENS ændre sig. Andelshavere, der går og overvejer forslag til foreningen bør forberede deres forslag grundigt med diverse konsekvenser for gennemførelsen af forslaget (herunder økonomiske konsekvenser) og gøre det nemt for generalforsamlingen at sige ja tak eller nej tak, til forslaget. Vi vil dog nævne at vi snart bruger alle opsparede midler til vinduesprojektet og yderligere skal have skiftet mange gadedøre også.

  • :29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.