Til stede: Ane, Boel, Lea, Susanne og Jon

Referent: Jon

Dagsorden:

 1. Nye døre
 2. Ny erhvervs lejer
 3. Indkaldelse til Generalforsamling
 4. Skægkræ Rundspørge
 5. Legeplads
 6. Evt. (besøg)
 1. Nye døre

Det går fortsat godt med installationen af vores nye døre. Der er lidt pynte ting der skal tilpasses, men ikke mere end det.

 • Ny erhvervs lejer

Vi har funder en ny lejer til vores erhvervslokale ved siden af bestyrelseslokalet. Det bliver igen en neglesalon.

 • Indkaldelse til Generalforsamling

Vi skal til at have indkalds til generalforsamling, så der bliver snakket om hvordan det foregår, og Jon går i gang med at skrive bestyrelsens beretning.

 • Skægkræ rundspørge

Vi overvejer at sende en rundspørge ud til vores beboere, angående hvordan det står til med vores nye problem med skægkræ.
Jon vil kigge på at lave et spørgeskema og få det sendt ud.

 • Legeplads

Ved sideste generalforsamling blev der snakket om ønsket for at modernisere vores legeplads. Lea og Laura  planlægger nu at undersøge sagen, og komme med et forslag der kan tages op på generalforsamlingen.

 • Evt.

Tekst

Intet andet til evt.

§:29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.