Til stede: Ane, Boel, Laura, Lea og Jon

Referent: Jon

Dagsorden:

  1. Generalforsamling
  2. Ydermur renovation
  3. Sommerfest
  4. Evt. (besøg)
  1. Generalforsamling

Det meste af vores møde forløb med snakke angående den opkommende generalforsamling, som vil finde sted d. 25 april.

Bestyrelsens beretning skal færdig skrives, legeplads planer er kommet på bordet og der skal følges op på foreslag fra sidste generalforsamling.

  • Ydermur renovation

Vores rådgivende ingeniører har gennemgået vores ydermurer. Det har vist et par steder hvor fugt er trukket ind i soklen.

Vi har derfor bedt vores murer om at få ordnet de skader.

  • Sommerfest

Det bliver fastlagt at vi får en sommerfest igen i år, og at det kommer til at ligge d. 6. august.

  • Evt.

Tekst

Intet andet til evt.

§:29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.