Til stede: Ane, Boel, Laura, Lea og Jon

Referent: Jon

Dagsorden:

  1. Cykeloprydning
  2. Status efter Generalforsamling
  3. Erhvervs Udlejning
  4. Indeklima i kælder
  5. Evt. (besøg)
  1. Cykeloprydning

Til vores generalforsamling i August, blev der talt om manglende plads til cykler i gården. Derfor sætter vi nu gang i cykeloprydning.
Viceværten vil snart gå rundt i gården og sætte mærkater på cyklerne, som beboerne må fjerne.
Der vil blive varslet både på hjemmeside, Facebook gruppen og i opgangene.

  • Status efter Generalforsamling

Bestyrelsen samlede op på de forskellige tråde der blev sat i gang efter generalforsamlingen.

Det drejede sig om:
Undersøgelse af vores ydermure/klimaskærm i forbindelse med skimmelsvamp.
Murer reparationer.
Undersøgelse af muligheder for legeplads.

  • Erhvervs Udlejning

Vores ene erhvervsudligning (Neglesalonen) har opsagt sit leje, og vi skal derfor have fundet en ny lejer.
Det burde ikke være svært, der flere allerede er interesserede.

  • Indeklima i kælder

Der blev diskuteret hvorvidt vi kunne gøre noget for at forbedre indeklimaet i kældrene. Fek.s. kunne der laves ventilations huller i dørene mellem rummene.
Vi kom ikke meget længere i denne diskussion, da vores kælderrum er enormt forskellige, hvilket besværliggøre opgaven en del.

  • Evt.

Tekst

Intet andet til evt.

§:29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.