A/B Borup

Den sunde andelsboligforening

Kategori: Referater (side 1 af 4)

Bestyrelsemøde 2 dec 2020

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 02/12/2020

Til stede: Boel og Ane

Referent: Boel

 

Dagsorden:

Pga. lavt fremmøde er der ikke nogen dagsorden.

 

Vi vil dog gerne ønske god jul til alle.

 

Jan Herbo var forbi til snak om byggesagen som er afsluttet nu.

Der var ingen beboere forbi til åbent hus i dag.

 • :29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmøde d. 04/03/2020

Bestyrelsesmøde d. 04/03/2020

 

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 04/03/2020

Til stede: Boel, Susanne, Amalie, Steffen, Mikkel og Jon

Referent: Jon

 

Dagsorden:

 • Renovering af erhvervslejemål
 • Nyt lån
 • Efterisolering af rør
 • Velkomst flier
 • (besøg)

 

 • Renovering af ervhervslejemål

Vi har fundt en ny lejer til vores erhvervslejemål, det skal blive til en sundhedsklinik. Før indflytningen sørger foreningen for at oprette beton gulvet som har nogle lunker, og ligger fliser. Betalingen for forbedringen vil blive betalt over lejen de næste 30 år.

 

 • Nyt lån

Vi får meldinger om at igen er chance for at få et billigere lån. Det er nu muligt at få vores 1% lån ned i 0,7%, hvilket ville give en 2.5mill værdi gevinst over 30 år. Bestyrelsen kunne indkalde til ekstraordinære generalforsamlinger nu før den ordinærer, for at tage nyt lån. Men det ville sandsynligvis kræve mere end én, hvis vi ikke får nok til at møde op til forsamlingen. Eksperter rådgiver at vi ikke behøver at rykke hurtigt for at gribe denne chance.

Derfor anbefaler administrator i stedet at vi til den ordinærer generalforsamling beder foreningen om at give en bevilling til bestyrelsen, til at omlågge lån når det kan betale sig. Det har foreningen gjort før, men beslutningen skal vedtages hvert år for at det kan lade sig gøre.

 

 • Efterisolering af rør

Viceværten har i konstateret manglende isolering af vandrør i flere kældrer. Vi får derfor installeret nyt isolering for at spare på varmen.

 

 • Bestyrelsens beretning

Vi går nu i gang med at skrive bestyrelsens beretning til inkaldelsen af vores ordinære generalforsamling.

 

 • Velkomst flier

Steffen starter arbejde på en velkomst flier til nye beboere som fortæller dem lidt mere om vores forening. Den vil blandt andet fortælle om gårdfest, hjemmeside og hvordan man holder sin lejlighed fri for skimmelsvamp.

 

Der blev forslået at vi invisterer i at udvikle en app til beboere i foreningen. Efter en snak mener bestyrelsen ikke at det er værd at invistere i på nuværende tidpunkt, da vores hjemmeside tjener det samme formål.

Vi havde 1 beboer forbi til åbent hus .

Intet andet til evt.

 

 • :29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmøde 4 dec 2019

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 04/12/2019

Til stede: Boel, Steffen, Ane, Mikkel, Amalie og Jon

Referent: Jon

 

Dagsorden:

 • Byggesag
 • Ferie
 • (besøg)

 

 • Byggesag

Der har generelt været god feedback fra beboerne angående arbejdet lavet på vores vinduer. De har også indtil nu holdt sig nogenlunde til tidsplanen.

Håndværkerne lader dog til at være gået i stå i den ene side af gården, så bestyrelsen rykker entreprenøren i et forsøg på at holde planen bliver så meget som muligt.

Håndværkerne flytter nogle store maskiner rundt, og rammer nogle gange nogle ting, en hæk måtte ligge sig lidt ned midt i måneden.
Et par beboere har også oplevet at få deres cykel ridset efter de er blevet flyttet af håndværkerne. Hvis andre har oplevet det samme, opfordres der til at skrive til administrator og bestyrelsen. Kontakt info står i alle opgange.

 

 • Ferie

Bestyrelsen holder som vanligt ferie i januar, og der er derfor først åbent hus igen d. 5 februar.

 

Der var ingen beboere forbi til åbent hus i dag.

Intet andet til evt.

 

 • :29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmøde 2 okt

Bestyrelsesmøde 2 okt

Ingen punkter til behandling

 

 

Bestyrelsesmøde d. 01/05/2019

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 01/05/2019

Til stede: Boel, Susanne, Steffen, Mikkel, Amalie, Ane og Jon

Referent: Jon

 

Dagsorden:

 • Konstituerende Bestyrelsesmøde
 • Introduktion til bestyrelsesarbejde
 • Sommerfest
 • Vindue til fremvisning
 • Dyr i gården
 • Kommentarer omkring Generalforsamling
 • Legeplads
 • Festlige Lejligheder
 • (besøg)

 

 • Konstituerende Bestyrelsesmøde

 

Bestyrelsen har fået nogle nye medlemmer og skal på dette konstituerende møde sætte nogle poster og arbejdsopgaver. Begge suppleanter kom det til første møde, så bestyrelsen var fuldtallige under konstitueringen.

Bestyrelsen ser nu sådan ud:

Formand – Jon
Næstformand – Susanne
Kasser – Boel
Menigt medlem – Steffen
Menigt medlem – Mikkel
1. Suppleant – Amalie
2. Suppleant – Ane

Arbejdsopgaver i bestyrelsen:

Viceværtkontakt – Boel
Haveansvar – Steffen, Mikkel
Beboerklager – Susanne, Jon, Steffen
Referent – Jon, Amalie
Byggesager – Boel
Hjemmeside – Boel
Netværk – Boel, Jon

 

 • Introduktion til bestyrelsesarbejde

Nye medlemmer i bestyrelsen er ikke forventet at lave andet end at følge med i mails og komme vores månedlige møde og byde ind når de ønsker.

Vi har procedurer for næsten alting i foreningen så for det meste skal man bare vide hvad der skal svares, eller sendes videre til administrator.
Der bliver også snakket lidt om at sørge for at inkluderer resten af bestyrelsen i ting man laver i foreningen, så alt hvad vi laver er så tydeligt som muligt.

Vi arrangere at alle kommer med på vores mails, så nye medlemmer kan kigge med og lærer vores almene svar.

 

 • Sommerfest

Sommerfesten i år bliver d. 3 August, og kan blive lidt interessant, da det er midt i vores byggeprojekt, og vinduerne og stillads sandsynligvis kommer til at tage en del af gårdspladsen.

Vi vil snakke med administrator og forsøge at lave noget plads på fodboldbanen hvor vi plejer at holde festen.

 

 • Vindue til fremvisning
 1. 15 maj får vi et vindue fremvisnings leveret.

Det ville være at finde i Viceværtens kontor indenfor hans kontor tider, samt til bestyrelsens åbent hus.

 

 • Dyr i gården

Der var en diskussion omkring løse katte og hunde i gården samt brug af græs arealet i gården til at lufte hunde.

Der blev ikke taget nogen beslutninger, men der blev løftet et forslag der måske vil blive stillet til generalforsamlingen næste år.

 

 • Kommentarer omkring Generalforsamling

Under åbent hus havde bestyrelsen besøg af en beboer, der havde nogle kommentarer omkring afviklingen af vores seneste generalforsamling. Der blev ønsket en mere formel afstemning på både fastsætning af ny andelskrone, samt valg af bestyrelses medlemmer.

Der blev også ønsket af mere af snakken til generalforsamlingen vil blive gjort af bestyrelsen, frem for administrator.

Dette vil blive taget til efterretning, og bestyrelsen snakkede senere om at forsøge at være mere synlige til generalformsalingerne.

 

 • Legeplads

Vores gamle legehus på legepladsen var blevet for gammelt og usikkert, så bestyrelsen bad foreningens tømrer om at rive den ned, så der ikke nåede at ske nogen skader.

Steffen vil nu lede efter forslag til nyt legehus eller lign. til legepladsen.

Steffen vil gerne stå for fastelavn, og måske noget påske noget.

Juletræs tænding har ikke tiltrukket mange tidligere.

 

 • Festlige lejligheder

I tidligere år har foreningen har fejret fastelavn i gården, men siden den tidligere arrangør forlod foreningen, er det ikke blevet til noget de sidste par år.

Steffen har nu påtaget sig at arrangere fastelavn for børnene i gården og måske også noget til næste Påske.

Der var snak om noget juletræs tænding, men det blev nævnt at da det blev arrangeret for nogle års siden, kom der meget få folk til æbleskiver og gløgg.

 

Der var 5 beboer der kom og stillede spørgsmål, og en der kom for at give feedback angående vores foregående generalforsamlingen.

 

 • :29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

Mads trækker sig fra bestyrelsen af personlige årsager.

Resten af bestyrelsen takker Mads for det store arbejde han har udført i foreningen.

Da vi er ret tæt på ordinær generalforsamling giver det ikke mening at indsætte en suppleant.

28 marts Mail bestyrelses møde

.Bestyrelsen har enstemmigt vedtaget at konvertere vores kreditforeningslån til et nyt 1,5% 30 årigt fastforrentet.

Begrundelse for forslaget:
.
På generalforsamling 2018 fik bestyrelsen mandat til at omlægge lån hvis der viste sig en mulighed.
.
I går fik vi at vide at 1,5% lånene lukker i dag fordi kursen vil komme over 100.
Vi har forhandlet med Realkredit Danmark og der er i nat udarbejdet et tilbud på omlægning af vores nuværende lån til 1 fastforrentet 1,5% lån med løbetid 30 år.
Altså ikke på nogen måde “farligt” – et mormorlån.
.
Hvis vi siger jatak nu kan kursen fastlåses på 99,3 hvilket vil give det mindste kurstab vi har set nogensinde.
.
Ydelsen vil falde fra det nuværende med 394.000 årligt.
.
Stiftelsesprovisionen bortfalder (besparelse15.000)
.
Bidragsprocenten har vi forhandlet ned til 0,40% fra 0,45%
.
Obligationsrestgælden stiger med 580.000 (det er meget lidt i forhold til 79 mio) og hurtigt tjent hjem med en årlig besparelse på næsten 400.000.

Bestyrelsesmøde d. 6. marts 2019

Til stede: Amalie, Susanne, Mikkel, Michael, Jon, Steffen & Mads
Fraværende: Ingen!
Referent: Mads

Dagsorden:

 • Besøgende
 • Vinduesprojekt
 • Eventuelt

 

 • Besøgende

Ingen 🙁

 

 • Vinduesprojekt

Der afholdes møde mellem bestyrelsen, SBSBY og Herbo mandag d. 11. marts 2019. Der er stadig intet nyt om Københavns Kommunes potentielle tilskud.

 

 • Eventuelt

 

 • :29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

A/B Borup – Bestyrelsesmøde d. 6. februar 2019

Til stede: Susanne, Mikkel, Michael, Jon, Steffen & Mads
Fraværende: Amalie
Referent: Mads

Dagsorden:

 • Besøgende
 • Vinduesprojekt
 • Eventuelt

 

 • Besøgende

Der var spørgsmål om lofts- og kælderrum og fordelingen. Som udgangspunkt har man kun ret til et styk opbevaringsrum. Dvs. enten ét loftsrum eller ét kælderrum. Naboopgangenes andele kan blive tildelt et rum, hvis deres opgang har meget få rum.

Så var der spørgsmål om fremgangsmetoden ved lejelejligheders salg. Det er bestyrelsen, der står for salget af lejelejlighederne, når de bliver omdannet til andelsbolig. Et salg foregår ikke efter først-til-mølle-princippet, da bestyrelsen har beslutningskompetence, således at fx en forhenværende ekskluderet andelshaver ikke kan komme ind.

Spørgsmål om kælderrum og opstilling af vaskemaskine i vaskekælderen. I de opgange, hvor der er vaskekælder, har andelshaver ret til at få opstillet vaskemaskine, på egen regning og man skal selv have trukket strøm fra andelen og ned til vaskekælderen. Er der ikke adgang til vaskekælderrummet kan man tale med viceværten om at få adgang.

Opskrivning til andele? Man kan, som eksisterende andelshaver, opskrive sig på den interne venteliste. Bare skriv til vores administrator (Herbo) og sørg for at gemme din kvittering for opskrivning. Vi henviser i øvrigt til vores vedtægter, hvor der står hvem, der har fortrinsret ift. fx sammenlægning af andele.

Badeværelse? Ansøgning? Hvordan? Vores hjemmeside beskriver processen for ansøgning om ombygning af lejligheden, herunder (om)bygning af badeværelse.

 

 • Vinduesprojekt

Københavns Kommune hænger desværre stadig i bremsen angående tilskud til vinduesprojektet. Indstillingen til tilskuddet blev som sådan godkendt i november 2018, men den endelige godkendelse af indstillingen og dermed tilskudsgivelsen og beløbsansættelsen er endnu engang blevet udskudt. Denne gang til primo marts 2019. Vores administrator (Herbo) og SBS har licitationspapirer klar og undersøger nu hvor langt videre de kan gå med udbuddet uden at et tilskud mistes.

 

 • Eventuelt

Herbo er i gang med planlæggelse af generalforsamling 2019 – FORELØBIG dato er planlagt til 23. april 2019, men kan SAGTENS ændre sig. Andelshavere, der går og overvejer forslag til foreningen bør forberede deres forslag grundigt med diverse konsekvenser for gennemførelsen af forslaget (herunder økonomiske konsekvenser) og gøre det nemt for generalforsamlingen at sige ja tak eller nej tak, til forslaget. Vi vil dog nævne at vi snart bruger alle opsparede midler til vinduesprojektet og yderligere skal have skiftet mange gadedøre også.

 • :29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmøde d. 2. januar 2019

A/B Borup – Bestyrelsesmøde d. 2. januar 2019

Til stede: Amalie, Michael, Jon, Steffen & Mads
Fraværende: Susanne & Mikkel
Referent: Mads

Dagsorden:

 • Besøgende
 • Vinduesprojekt
 • Eventuelt

 

 • Besøgende

Der var ingen, der havde lyst til at besøge os i denne omgang 🙂

 • Vinduesprojekt

Vi havde forventet et svar fra Københavns Kommune angående tilskud d. 23. december 2018. Det svar er desværre blevet udskudt til 7. januar 2019 – derfor afventes denne dato.

 

 • Eventuelt

Intet

 • :29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.
Ældre indlæg

© 2021 A/B Borup

Tema af Anders NorenOp ↑