A/B Borup

Den sunde andelsboligforening

Kategori: Referater (side 1 af 4)

Bestyrelsesmøde d. 01/05/2019

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 01/05/2019

Til stede: Boel, Susanne, Steffen, Mikkel, Amalie, Ane og Jon

Referent: Jon

 

Dagsorden:

 • Konstituerende Bestyrelsesmøde
 • Introduktion til bestyrelsesarbejde
 • Sommerfest
 • Vindue til fremvisning
 • Dyr i gården
 • Kommentarer omkring Generalforsamling
 • Legeplads
 • Festlige Lejligheder
 • (besøg)

 

 • Konstituerende Bestyrelsesmøde

 

Bestyrelsen har fået nogle nye medlemmer og skal på dette konstituerende møde sætte nogle poster og arbejdsopgaver. Begge suppleanter kom det til første møde, så bestyrelsen var fuldtallige under konstitueringen.

Bestyrelsen ser nu sådan ud:

Formand – Jon
Næstformand – Susanne
Kasser – Boel
Menigt medlem – Steffen
Menigt medlem – Mikkel
1. Suppleant – Amalie
2. Suppleant – Ane

Arbejdsopgaver i bestyrelsen:

Viceværtkontakt – Boel
Haveansvar – Steffen, Mikkel
Beboerklager – Susanne, Jon, Steffen
Referent – Jon, Amalie
Byggesager – Boel
Hjemmeside – Boel
Netværk – Boel, Jon

 

 • Introduktion til bestyrelsesarbejde

Nye medlemmer i bestyrelsen er ikke forventet at lave andet end at følge med i mails og komme vores månedlige møde og byde ind når de ønsker.

Vi har procedurer for næsten alting i foreningen så for det meste skal man bare vide hvad der skal svares, eller sendes videre til administrator.
Der bliver også snakket lidt om at sørge for at inkluderer resten af bestyrelsen i ting man laver i foreningen, så alt hvad vi laver er så tydeligt som muligt.

Vi arrangere at alle kommer med på vores mails, så nye medlemmer kan kigge med og lærer vores almene svar.

 

 • Sommerfest

Sommerfesten i år bliver d. 3 August, og kan blive lidt interessant, da det er midt i vores byggeprojekt, og vinduerne og stillads sandsynligvis kommer til at tage en del af gårdspladsen.

Vi vil snakke med administrator og forsøge at lave noget plads på fodboldbanen hvor vi plejer at holde festen.

 

 • Vindue til fremvisning
 1. 15 maj får vi et vindue fremvisnings leveret.

Det ville være at finde i Viceværtens kontor indenfor hans kontor tider, samt til bestyrelsens åbent hus.

 

 • Dyr i gården

Der var en diskussion omkring løse katte og hunde i gården samt brug af græs arealet i gården til at lufte hunde.

Der blev ikke taget nogen beslutninger, men der blev løftet et forslag der måske vil blive stillet til generalforsamlingen næste år.

 

 • Kommentarer omkring Generalforsamling

Under åbent hus havde bestyrelsen besøg af en beboer, der havde nogle kommentarer omkring afviklingen af vores seneste generalforsamling. Der blev ønsket en mere formel afstemning på både fastsætning af ny andelskrone, samt valg af bestyrelses medlemmer.

Der blev også ønsket af mere af snakken til generalforsamlingen vil blive gjort af bestyrelsen, frem for administrator.

Dette vil blive taget til efterretning, og bestyrelsen snakkede senere om at forsøge at være mere synlige til generalformsalingerne.

 

 • Legeplads

Vores gamle legehus på legepladsen var blevet for gammelt og usikkert, så bestyrelsen bad foreningens tømrer om at rive den ned, så der ikke nåede at ske nogen skader.

Steffen vil nu lede efter forslag til nyt legehus eller lign. til legepladsen.

Steffen vil gerne stå for fastelavn, og måske noget påske noget.

Juletræs tænding har ikke tiltrukket mange tidligere.

 

 • Festlige lejligheder

I tidligere år har foreningen har fejret fastelavn i gården, men siden den tidligere arrangør forlod foreningen, er det ikke blevet til noget de sidste par år.

Steffen har nu påtaget sig at arrangere fastelavn for børnene i gården og måske også noget til næste Påske.

Der var snak om noget juletræs tænding, men det blev nævnt at da det blev arrangeret for nogle års siden, kom der meget få folk til æbleskiver og gløgg.

 

Der var 5 beboer der kom og stillede spørgsmål, og en der kom for at give feedback angående vores foregående generalforsamlingen.

 

 • :29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

Mads trækker sig fra bestyrelsen af personlige årsager.

Resten af bestyrelsen takker Mads for det store arbejde han har udført i foreningen.

Da vi er ret tæt på ordinær generalforsamling giver det ikke mening at indsætte en suppleant.

28 marts Mail bestyrelses møde

.Bestyrelsen har enstemmigt vedtaget at konvertere vores kreditforeningslån til et nyt 1,5% 30 årigt fastforrentet.

Begrundelse for forslaget:
.
På generalforsamling 2018 fik bestyrelsen mandat til at omlægge lån hvis der viste sig en mulighed.
.
I går fik vi at vide at 1,5% lånene lukker i dag fordi kursen vil komme over 100.
Vi har forhandlet med Realkredit Danmark og der er i nat udarbejdet et tilbud på omlægning af vores nuværende lån til 1 fastforrentet 1,5% lån med løbetid 30 år.
Altså ikke på nogen måde “farligt” – et mormorlån.
.
Hvis vi siger jatak nu kan kursen fastlåses på 99,3 hvilket vil give det mindste kurstab vi har set nogensinde.
.
Ydelsen vil falde fra det nuværende med 394.000 årligt.
.
Stiftelsesprovisionen bortfalder (besparelse15.000)
.
Bidragsprocenten har vi forhandlet ned til 0,40% fra 0,45%
.
Obligationsrestgælden stiger med 580.000 (det er meget lidt i forhold til 79 mio) og hurtigt tjent hjem med en årlig besparelse på næsten 400.000.

Bestyrelsesmøde d. 6. marts 2019

Til stede: Amalie, Susanne, Mikkel, Michael, Jon, Steffen & Mads
Fraværende: Ingen!
Referent: Mads

Dagsorden:

 • Besøgende
 • Vinduesprojekt
 • Eventuelt

 

 • Besøgende

Ingen 🙁

 

 • Vinduesprojekt

Der afholdes møde mellem bestyrelsen, SBSBY og Herbo mandag d. 11. marts 2019. Der er stadig intet nyt om Københavns Kommunes potentielle tilskud.

 

 • Eventuelt

 

 • :29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

A/B Borup – Bestyrelsesmøde d. 6. februar 2019

Til stede: Susanne, Mikkel, Michael, Jon, Steffen & Mads
Fraværende: Amalie
Referent: Mads

Dagsorden:

 • Besøgende
 • Vinduesprojekt
 • Eventuelt

 

 • Besøgende

Der var spørgsmål om lofts- og kælderrum og fordelingen. Som udgangspunkt har man kun ret til et styk opbevaringsrum. Dvs. enten ét loftsrum eller ét kælderrum. Naboopgangenes andele kan blive tildelt et rum, hvis deres opgang har meget få rum.

Så var der spørgsmål om fremgangsmetoden ved lejelejligheders salg. Det er bestyrelsen, der står for salget af lejelejlighederne, når de bliver omdannet til andelsbolig. Et salg foregår ikke efter først-til-mølle-princippet, da bestyrelsen har beslutningskompetence, således at fx en forhenværende ekskluderet andelshaver ikke kan komme ind.

Spørgsmål om kælderrum og opstilling af vaskemaskine i vaskekælderen. I de opgange, hvor der er vaskekælder, har andelshaver ret til at få opstillet vaskemaskine, på egen regning og man skal selv have trukket strøm fra andelen og ned til vaskekælderen. Er der ikke adgang til vaskekælderrummet kan man tale med viceværten om at få adgang.

Opskrivning til andele? Man kan, som eksisterende andelshaver, opskrive sig på den interne venteliste. Bare skriv til vores administrator (Herbo) og sørg for at gemme din kvittering for opskrivning. Vi henviser i øvrigt til vores vedtægter, hvor der står hvem, der har fortrinsret ift. fx sammenlægning af andele.

Badeværelse? Ansøgning? Hvordan? Vores hjemmeside beskriver processen for ansøgning om ombygning af lejligheden, herunder (om)bygning af badeværelse.

 

 • Vinduesprojekt

Københavns Kommune hænger desværre stadig i bremsen angående tilskud til vinduesprojektet. Indstillingen til tilskuddet blev som sådan godkendt i november 2018, men den endelige godkendelse af indstillingen og dermed tilskudsgivelsen og beløbsansættelsen er endnu engang blevet udskudt. Denne gang til primo marts 2019. Vores administrator (Herbo) og SBS har licitationspapirer klar og undersøger nu hvor langt videre de kan gå med udbuddet uden at et tilskud mistes.

 

 • Eventuelt

Herbo er i gang med planlæggelse af generalforsamling 2019 – FORELØBIG dato er planlagt til 23. april 2019, men kan SAGTENS ændre sig. Andelshavere, der går og overvejer forslag til foreningen bør forberede deres forslag grundigt med diverse konsekvenser for gennemførelsen af forslaget (herunder økonomiske konsekvenser) og gøre det nemt for generalforsamlingen at sige ja tak eller nej tak, til forslaget. Vi vil dog nævne at vi snart bruger alle opsparede midler til vinduesprojektet og yderligere skal have skiftet mange gadedøre også.

 • :29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmøde d. 2. januar 2019

A/B Borup – Bestyrelsesmøde d. 2. januar 2019

Til stede: Amalie, Michael, Jon, Steffen & Mads
Fraværende: Susanne & Mikkel
Referent: Mads

Dagsorden:

 • Besøgende
 • Vinduesprojekt
 • Eventuelt

 

 • Besøgende

Der var ingen, der havde lyst til at besøge os i denne omgang 🙂

 • Vinduesprojekt

Vi havde forventet et svar fra Københavns Kommune angående tilskud d. 23. december 2018. Det svar er desværre blevet udskudt til 7. januar 2019 – derfor afventes denne dato.

 

 • Eventuelt

Intet

 • :29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

A/B Borup – Bestyrelsesmøde d. 5. december 2018

 

Til stede: Susanne, Michael, Jon, Steffen & Mads
Fraværende: Mikkel & Amalie
Referent: Mads

Dagsorden:

 • Besøgende
 • Vinduesprojekt
 • Eventuelt

 

 • Besøgende

Der var ingen, der havde lyst til at besøge os i denne omgang 🙂

 • VinduesprojektVi har fået en sværm af opfølgende spørgsmål fra SBSBY efter informationsmødet omkring vinduesprojektet. Vi må desværre meddele, at 1. januar 2019 er skæringsdatoen for hvornår Herbo skal have ansøgning/tilkendegivelse om .. havedør.. fra.. kommunen?… noget…

  Addendum (2. januar 2019): Referatet var lidt upræcist sidst. Den gamle overstregede tekst er derfor erstattet med nedenstående.
  Vi må desværre meddele, at 1. januar 2019 er skæringsdatoen for hvornår Herbo skal have ansøgning/tilkendegivelse om havedørsønske fra andelshavere. Detaljerne om hvad, der præcist ønskes er uklare, og derfor anbefaler vi at man tager kontakt til Herbo for tydeliggørelse.

 • Eventuelt

Vi har glemt at starte cykeloprydning som vi talte om i september og november. Vi prøver at huske at sætte det i gang.

 • §29 Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

A/B Borup – Bestyrelsesmøde d. 7. november 2018

 

Til stede: Susanne, Jon, Boel, Mikkel & Mads
Fraværende: Steffen og Amalie
Referent: Mads

Dagsorden:

 • Besøgende
 • Vinduesprojekt
 • Eventuelt

 

 • Besøgende

Der var ingen, der havde lyst til at besøge os i denne omgang 🙂

 • Vinduesprojekt

Vi fik desværre ikke godkendt tilskud via støjpuljen hos Københavns Kommune – men der findes en anden pulje vi søger tilskud i. Det afventer vi. Kommunen har dog godkendt at vi vil anvende alu/træ-vinduer. Beboermøde er indkaldt til 29. november 2018 og vi håber at alle kommer og bliver informeret omkring projektet.

 • Eventuelt

Vi har glemt at starte cykeloprydning som vi talte om i september. Vi prøver at huske at sætte det i gang.

En beboer har igen søgt dispensation til at fremleje sin andel, endnu en gang. Denne dispensation er ikke givet.

 • :29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

A/B Borup – Bestyrelsesmøde d. 5. september 2018

Til stede: Amalie, Jon, Boel, Steffen & Mads
Fraværende: Mikkel, Susanne
Referent: Mads

Dagsorden:

 • Besøgende
 • Vinduesprojekt

 

 • Besøgende

Vi havde et pænt opbud af besøgende til bestyrelsesmødet denne gang.

Havedør ifbm. vinduesprojekt
Flere beboere spurgte til mulighederne for havedørisætning ifbm. vinduesprojektet. Bestyrelsen mener det er en god idé at få klargjort en ansøgning ifbm. havedør, så man senere har tilladelsen i stand fra både os og kommunen til, når vinduerne alligevel skal skiftes. En byggetilladelse fra kommunen er typisk gyldig i et år. Vi forventer at påbegynde selve vinduesudskiftning forår, næste år. Så det er en god idé at prøve at ”time” sin indsendelse af ansøgningen til kommunen.

Tagrender
Flere beboere har konstateret steder hvor tagrenderne tilsyneladende ikke kan tage de større vandmængder under heftige regnskyl. Bestyrelsen overvejer at sætte gang i tagrenderensning.

Udluftningskanalers rengøring
Der blev stillet spørgsmål til rensning af udluftningskanaler. Umiddelbart anbefaler bestyrelsen at man husker at bruge støvsugeren ved udluftningskanalen indimellem.

Cykler i gården
Der er lidt uhensigtsmæssige parkeringer af cykler i gården. Vi håber beboerne med cykler, herunder også ladcykler, tænker på fremkommeligheden til blandt andet postkasser og opgangsdøre, når der parkeres cykler. Udover dette igangsætter bestyrelsen en cykeloprydning snarest.

 • Vinduesprojekt

Bestyrelsen diskuterede informationsniveauet og blev enige om at vi laver et Vinduesprojekt 2019-punkt på hjemmesiden.

Status p.t. venter vi på Københavns Kommunes behandling af vores ansøgning om del i støjreduceringsmidler. Kommunen kan have specifikke krav ift. vinduerne og derfor kan vi ikke gå videre med projektet før vi har deres svar.

 • :29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 01/08/2018

Til stede: Boel, Susanne og Jon

Referent: Jon

 

Dagsorden:

 • Gårdfest
 • Privatfester i gården
 • Have orden
 • Beboer henvendelser
 • (besøg)

 

 • Gårdfest

Bestyrelsen er meget glade for det det store fremmøde vi havde til vores gårdfest i år. Det var en fornøjelse at se, og vi håber alle der var til stede nød dagen.

 

 • Privatfester i gården

Der er blevet sendt et par klager til bestyrelsen angående larm fra fester i gården her i vores lange sommer. Folk er begyndt at annoncere på foreningens interne Facebook side at de holder fester. Det er jo fint at gøre, men det giver ikke ret til at larme mere end normalt.

I vores Husorden står der:
Opvaske/vaskemaskiner og lign. må af hensyn til støjgener ikke benyttes efter kl. 21 og før kl. 7.  Boremaskiner må på hverdage ikke benyttes efter kl. 19 og før kl. 8. Søndage kun tilladt fra kl. 12 til 15. Brug af fjernsyn/stereoanlæg/radio/musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyn til de øvrige beboere. Der må ikke spilles højt for åbne vinduer. Vis almen hensyn til dine naboer.

Det kan tydes som at der ikke på noget tidspunkt må spilles højt udenfor, og at man selvfølgelig skal vise hensyn til sine naboer.

Bestyrelsen henstiller til, at folk efter kl 21 skruer musikken ned til almindelig taleniveau.

 

 • Have orden

Efter at have gået en omgang og tjekket staten af vores haver, bliver sendt en ny omgang breve ud for at påminde beboere om at følge vores Haveorden.  Det drejer sig især om haver der gror vildt og måske kunne være en brandfare.

 

 • Beboer henvendelser

Bestyrelsen havde i sommerpausen fået nogle henvendelser mailen. De blev vendt under mødet, og der blev fundet enighed om hvordan de skulle besvares.

 

1 beboer kom forbi til åbent hus.

Intet andet til evt.

 

 • :29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.
Ældre indlæg

© 2019 A/B Borup

Tema af Anders NorenOp ↑