A/B Borup

Den sunde andelsboligforening

Kategori: Referater (side 1 af 5)

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 01/12/2021

.

Til stede: Boel, Susanne, Ane og Lea

Afbud: Steffen, Jon og Laura

Referent: Boel

.

Der kom ingen beboere til åbent hus denne måned.

Steffen trækker sig fra bestyrelsen da han og familien flytter fra forenigen.

GOD JUL OG GODT NYTÅR.

§:29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 04/08/2021

Til stede: Boel, Susanne.

Afbud: Jon.

Referent: Boel

.

Der kom ingen beboere til åbent hus denne måned.

Intet andet til evt.

§:29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 05/05/2021

Til stede: Boel, Mikkel, Steffen, Susanne og Jon

Referent: Jon

Dagsorden:

 1. Mulighed for generalforsamling
 2. Gener med møl
 3. Evt. (besøg)
 1. Mulighed for generalforsamling

Ny Corona retningslinjer betyder at der bliver åbnet mere op for forsamlingsforbuddet d. 6 Maj.
Der bliver mulighed for op til 500 mand siddende indendørs, hvilket gør at vores generalforsamling vil kunne afvikles.

For at være helt sikre, har bestyrelsen bedt Administrator om at sikre sig at de nye regler er gældende for andelsbolig generalforsamlinger.

Hvis det bliver bekræftet vil bestyrelsen finde et rum der har nok plads, da vi skal opfylde krav om 2m² per person.
Der vil også ifølge gældende regler, være krav omkring coronapas for at deltage.

Der vil blive indkaldt med mindst 14 dages varsel så snart en dato er fundet.

 • Gener med møl

Det er begyndt at blive varmere, og flere beboere har oplevet at der er kommet gang i mel møllene.
Desværre når de først er i nærheden, kommer de nemt ind af vinduer i sommermånederne.

Vi opfordre derfor alle til sørge for at deres spisekammer madvare er forsvarligt forseglet, så de ikke kan finde noget at spise og formere sig videre i jeres lejligheder.

 • Evt.

Der kom ingen beboere til åbent hus denne måned.

Intet andet til evt.

§:29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmøde April

Aflyst.

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 03/03/2021

Til stede: Boel, Mikkel, Susanne og Jon

Referent: Jon

Dagsorden:

 1. Klage over lejer
 2. Hunde i snor
 3. Evt. (besøg)
 1. Klage over lejer

En af vores beboere har beklaget sig over rod og lugtgener i deres opgang, tilsyneladende forsaget af en lejer.

Vi har bedt vores Administrator om at håndtere problemet i samarbejde med viceværten.

 • Hunde i snor

Bestyrelsen er blevet kontakten af beboere der føler sig utrygge over at folk har deres hunde uden snor i gården.
Bestyrelsen vil påtale det overfor de pågældende hundeejere.

Det er dog alles ansvar at hjælpe med at holde husordenen og til dagligt har bestyrelsen ikke lyst til at løbe rundt og agere politi.

 • Evt.

Der kom 1 beboer til åbent hus.

Intet andet til evt.

§:29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 03/02/2021

Til stede: Ane, Boel, Susanne og Jon

Referent: Jon

Dagsorden:

 1. Skimmelsvamp
 2. Generalforsamling
 3. Tidligere Ekskludering
 4. Evt. (besøg)
 1. Skimmelsvamp

Efter vores nye vinduer er der flere beboere der har lagt mærke til at de nemmere får skimmelsvamp i lejligheden end tidligere.

Flere af vores lejligheder har haft besøg af skimmel ekspert for at få lavet en vurdering. Rapporten fortæller i alle sagerne at det er mangler på udluftning.
Alle beboere opfordres derfor fortsat til udluftning, gerne flere gange dagligt, samt ikke at tørre tøj i lejligheden.

Bestyrelsen arbejder også på at få lavet en folder der kan sendes rundt til alle i foreningen, samt gives til nye beboere.

 • Generalforsamling

Bestyrelsen agter at afholde generalforsamling i år, uanset hvad forsamlingsforbuddet er på det tidspunkt.

Hvis det er muligt vil vi mødes fysisk, måske i et større rum end vi normalt gør brug af.
Hvis ikke, bliver der lavet en anden løsning i samråd med vores administrator.

Generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af april.

 • Tidligere ekskludering

Bestyrelsen har til bestyrelsesmøde juli sidst år valgt at ekskludere en beboer der ikke betalte leje.

Der blev desværre ikke skrevet referat af mødet, da det foregik stående udenfor med afstand under starten af Corona-19 nedlukningen. Det bliver derfor forsinket taget til referat nu.

 • Evt.

Vi havde 2 besøg til åbent hus.

Intet andet til evt.

§:29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 06/01/2021

Til stede: Boel, Susanne, Mikkel, Amalie og Jon

Referent: Jon

Dagsorden:

 1. Lukket møde grundet Corona
 2. Generalforsamling
 3. Skur ide
 4. Kælderrum Fordeling
 5. Flere storskrald Containere
 6. Pakkeboks
 7. Nye dørtelefoner
 8. Evt. (besøg)
 1. Lukket møde grundet Corona

Grundet nye restriktioner hvor der kun må samles 5 personer, har døren været lukket under aftenens møde.

Vi regner med at holde døren åben igen i februar, hvor beboere igen er velkommen til åben hus.
Det er selvfølgelig kun hvis der ikke kommer strengere restriktioner.

 • Generalforsamling under Corona

Sidste års generalforsamling endte med ikke at bliv afholdt grundet Corona, efter anbefaling fra administrator og ABF.
Vi håber selvfølgelig at vi kan mødes som normalt når vi skal afholde årets generalforsamling til april.
Hvis det dog ikke er muligt i det lille rum på Ansgar kirken, men vi stadig må mødes nok mennesker, er der snak om hvorvidt vi måske kunne benytte os af en gymnastiksal i Grøndalscenteret.
Hvis vi ikke må mødes, kan vi ende med at skulle lave virtuel eller evt. blot brevstemme.

Administrator fortæller at de sidste år arrangerede en virtuel generalforsamling for en for forening med kun 20 beboere. Det tog en hel time at få det til at fungere med kun 20 mennesker, hvilket ikke lyder lovende for en forening i vores størrelse.

Vi afventer situationen, og træffer en endelig beslutning om generalforsamlingens form til Marts.

 • Skur ide

Der blev diskuteret at det for nogen kan været bøvlet at få f.eks. barnevogne op af kælderen. Der blev luftet en ide om udendørs skur i storegården. Det er dog ikke rigtig realistisk at have plads nok uden at inddrage for meget græs areal. Derfor bliver der ikke gået videre med den ide.

 • Kælderrum Fordeling

En række kælderrum er sandsynligvis efterladt af tidligere beboere. Der blev diskuteret hvorvidt det var muligt at holde mere styr på hvilke rum var i brug, og af hvem.
Men med flere hundrede rum i foreningen, ville det være et meget stort administrativt arbejde at bestyre, så bestyrelsen håber at vi kan fortsat blot sørge for at alle der flytter ind, får det enkelte rum vi alle har ret til.

 • Flere storskralds containere

Det blev nævnt at storskralds containere ofte bliver fyldt meget hurtigt. Derfor vil der måske blive bestilt flere storskralds containere til sommer i år, så flere folk kan få tømt ud i deres kældere.
Man kan altid på vores hjemmeside se hvornår der næste gang er storskrald.

 • Pakkeboks

Foreningen er blevet tilbudt at få opstillet en pakkeboks på vores grund, som ville tillade beboere at hente deres pakker der.
Desværre skal boksen stå udenfor portene så alle i området kan få sendt til den. Den har ikke mange rum i forhold til størrelsen af vores forening. Vi kan heller ikke finde et godt sted den kunne stå, hvilket næsten kun er i vestergårdsporten. Derudover kan der leveres en del pakker hos købmanden på hjørnet, så derfor tager vi ikke imod dette tilbud.

 • Nye dørtelefoner til Vestergårdsvej

Da vi for en række år siden fik dørtelefoner til vores nye porte, blev der kun installeret nye dørtelefoner i lejlighederne der ikke havde egen indgang.
Bestyrelsen agter at indhente tilbud på at få udskiftet alle de gamle dørtelefoner, til de resterende lejligheder på Mågevej, Vestergårdsvej og Vestergårdsporten.

 • Evt.

Der var ingen beboere på besøg, men døren var også lukket grundet Corona restriktioner.

§:29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

Bestyrelsemøde 2 dec 2020

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 02/12/2020

Til stede: Boel og Ane

Referent: Boel

 

Dagsorden:

Pga. lavt fremmøde er der ikke nogen dagsorden.

 

Vi vil dog gerne ønske god jul til alle.

 

Jan Herbo var forbi til snak om byggesagen som er afsluttet nu.

Der var ingen beboere forbi til åbent hus i dag.

 • :29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmøde d. 04/03/2020

Bestyrelsesmøde d. 04/03/2020

 

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 04/03/2020

Til stede: Boel, Susanne, Amalie, Steffen, Mikkel og Jon

Referent: Jon

 

Dagsorden:

 • Renovering af erhvervslejemål
 • Nyt lån
 • Efterisolering af rør
 • Velkomst flier
 • (besøg)

 

 • Renovering af ervhervslejemål

Vi har fundt en ny lejer til vores erhvervslejemål, det skal blive til en sundhedsklinik. Før indflytningen sørger foreningen for at oprette beton gulvet som har nogle lunker, og ligger fliser. Betalingen for forbedringen vil blive betalt over lejen de næste 30 år.

 

 • Nyt lån

Vi får meldinger om at igen er chance for at få et billigere lån. Det er nu muligt at få vores 1% lån ned i 0,7%, hvilket ville give en 2.5mill værdi gevinst over 30 år. Bestyrelsen kunne indkalde til ekstraordinære generalforsamlinger nu før den ordinærer, for at tage nyt lån. Men det ville sandsynligvis kræve mere end én, hvis vi ikke får nok til at møde op til forsamlingen. Eksperter rådgiver at vi ikke behøver at rykke hurtigt for at gribe denne chance.

Derfor anbefaler administrator i stedet at vi til den ordinærer generalforsamling beder foreningen om at give en bevilling til bestyrelsen, til at omlågge lån når det kan betale sig. Det har foreningen gjort før, men beslutningen skal vedtages hvert år for at det kan lade sig gøre.

 

 • Efterisolering af rør

Viceværten har i konstateret manglende isolering af vandrør i flere kældrer. Vi får derfor installeret nyt isolering for at spare på varmen.

 

 • Bestyrelsens beretning

Vi går nu i gang med at skrive bestyrelsens beretning til inkaldelsen af vores ordinære generalforsamling.

 

 • Velkomst flier

Steffen starter arbejde på en velkomst flier til nye beboere som fortæller dem lidt mere om vores forening. Den vil blandt andet fortælle om gårdfest, hjemmeside og hvordan man holder sin lejlighed fri for skimmelsvamp.

 

Der blev forslået at vi invisterer i at udvikle en app til beboere i foreningen. Efter en snak mener bestyrelsen ikke at det er værd at invistere i på nuværende tidpunkt, da vores hjemmeside tjener det samme formål.

Vi havde 1 beboer forbi til åbent hus .

Intet andet til evt.

 

 • :29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmøde 4 dec 2019

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 04/12/2019

Til stede: Boel, Steffen, Ane, Mikkel, Amalie og Jon

Referent: Jon

 

Dagsorden:

 • Byggesag
 • Ferie
 • (besøg)

 

 • Byggesag

Der har generelt været god feedback fra beboerne angående arbejdet lavet på vores vinduer. De har også indtil nu holdt sig nogenlunde til tidsplanen.

Håndværkerne lader dog til at være gået i stå i den ene side af gården, så bestyrelsen rykker entreprenøren i et forsøg på at holde planen bliver så meget som muligt.

Håndværkerne flytter nogle store maskiner rundt, og rammer nogle gange nogle ting, en hæk måtte ligge sig lidt ned midt i måneden.
Et par beboere har også oplevet at få deres cykel ridset efter de er blevet flyttet af håndværkerne. Hvis andre har oplevet det samme, opfordres der til at skrive til administrator og bestyrelsen. Kontakt info står i alle opgange.

 

 • Ferie

Bestyrelsen holder som vanligt ferie i januar, og der er derfor først åbent hus igen d. 5 februar.

 

Der var ingen beboere forbi til åbent hus i dag.

Intet andet til evt.

 

 • :29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.
Ældre indlæg

© 2022 A/B Borup

Tema af Anders NorenOp ↑