A/B Borup

Den sunde andelsboligforening

Kategori: Referater (side 1 af 4)

Bestyrelsesmøde d. 6. marts 2019

Til stede: Amalie, Susanne, Mikkel, Michael, Jon, Steffen & Mads
Fraværende: Ingen!
Referent: Mads

Dagsorden:

 • Besøgende
 • Vinduesprojekt
 • Eventuelt

 

 • Besøgende

Ingen 🙁

 

 • Vinduesprojekt

Der afholdes møde mellem bestyrelsen, SBSBY og Herbo mandag d. 11. marts 2019. Der er stadig intet nyt om Københavns Kommunes potentielle tilskud.

 

 • Eventuelt

 

 • :29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

A/B Borup – Bestyrelsesmøde d. 6. februar 2019

Til stede: Susanne, Mikkel, Michael, Jon, Steffen & Mads
Fraværende: Amalie
Referent: Mads

Dagsorden:

 • Besøgende
 • Vinduesprojekt
 • Eventuelt

 

 • Besøgende

Der var spørgsmål om lofts- og kælderrum og fordelingen. Som udgangspunkt har man kun ret til et styk opbevaringsrum. Dvs. enten ét loftsrum eller ét kælderrum. Naboopgangenes andele kan blive tildelt et rum, hvis deres opgang har meget få rum.

Så var der spørgsmål om fremgangsmetoden ved lejelejligheders salg. Det er bestyrelsen, der står for salget af lejelejlighederne, når de bliver omdannet til andelsbolig. Et salg foregår ikke efter først-til-mølle-princippet, da bestyrelsen har beslutningskompetence, således at fx en forhenværende ekskluderet andelshaver ikke kan komme ind.

Spørgsmål om kælderrum og opstilling af vaskemaskine i vaskekælderen. I de opgange, hvor der er vaskekælder, har andelshaver ret til at få opstillet vaskemaskine, på egen regning og man skal selv have trukket strøm fra andelen og ned til vaskekælderen. Er der ikke adgang til vaskekælderrummet kan man tale med viceværten om at få adgang.

Opskrivning til andele? Man kan, som eksisterende andelshaver, opskrive sig på den interne venteliste. Bare skriv til vores administrator (Herbo) og sørg for at gemme din kvittering for opskrivning. Vi henviser i øvrigt til vores vedtægter, hvor der står hvem, der har fortrinsret ift. fx sammenlægning af andele.

Badeværelse? Ansøgning? Hvordan? Vores hjemmeside beskriver processen for ansøgning om ombygning af lejligheden, herunder (om)bygning af badeværelse.

 

 • Vinduesprojekt

Københavns Kommune hænger desværre stadig i bremsen angående tilskud til vinduesprojektet. Indstillingen til tilskuddet blev som sådan godkendt i november 2018, men den endelige godkendelse af indstillingen og dermed tilskudsgivelsen og beløbsansættelsen er endnu engang blevet udskudt. Denne gang til primo marts 2019. Vores administrator (Herbo) og SBS har licitationspapirer klar og undersøger nu hvor langt videre de kan gå med udbuddet uden at et tilskud mistes.

 

 • Eventuelt

Herbo er i gang med planlæggelse af generalforsamling 2019 – FORELØBIG dato er planlagt til 23. april 2019, men kan SAGTENS ændre sig. Andelshavere, der går og overvejer forslag til foreningen bør forberede deres forslag grundigt med diverse konsekvenser for gennemførelsen af forslaget (herunder økonomiske konsekvenser) og gøre det nemt for generalforsamlingen at sige ja tak eller nej tak, til forslaget. Vi vil dog nævne at vi snart bruger alle opsparede midler til vinduesprojektet og yderligere skal have skiftet mange gadedøre også.

 • :29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmøde d. 2. januar 2019

A/B Borup – Bestyrelsesmøde d. 2. januar 2019

Til stede: Amalie, Michael, Jon, Steffen & Mads
Fraværende: Susanne & Mikkel
Referent: Mads

Dagsorden:

 • Besøgende
 • Vinduesprojekt
 • Eventuelt

 

 • Besøgende

Der var ingen, der havde lyst til at besøge os i denne omgang 🙂

 • Vinduesprojekt

Vi havde forventet et svar fra Københavns Kommune angående tilskud d. 23. december 2018. Det svar er desværre blevet udskudt til 7. januar 2019 – derfor afventes denne dato.

 

 • Eventuelt

Intet

 • :29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

A/B Borup – Bestyrelsesmøde d. 5. december 2018

 

Til stede: Susanne, Michael, Jon, Steffen & Mads
Fraværende: Mikkel & Amalie
Referent: Mads

Dagsorden:

 • Besøgende
 • Vinduesprojekt
 • Eventuelt

 

 • Besøgende

Der var ingen, der havde lyst til at besøge os i denne omgang 🙂

 • VinduesprojektVi har fået en sværm af opfølgende spørgsmål fra SBSBY efter informationsmødet omkring vinduesprojektet. Vi må desværre meddele, at 1. januar 2019 er skæringsdatoen for hvornår Herbo skal have ansøgning/tilkendegivelse om .. havedør.. fra.. kommunen?… noget…

  Addendum (2. januar 2019): Referatet var lidt upræcist sidst. Den gamle overstregede tekst er derfor erstattet med nedenstående.
  Vi må desværre meddele, at 1. januar 2019 er skæringsdatoen for hvornår Herbo skal have ansøgning/tilkendegivelse om havedørsønske fra andelshavere. Detaljerne om hvad, der præcist ønskes er uklare, og derfor anbefaler vi at man tager kontakt til Herbo for tydeliggørelse.

 • Eventuelt

Vi har glemt at starte cykeloprydning som vi talte om i september og november. Vi prøver at huske at sætte det i gang.

 • §29 Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

A/B Borup – Bestyrelsesmøde d. 7. november 2018

 

Til stede: Susanne, Jon, Boel, Mikkel & Mads
Fraværende: Steffen og Amalie
Referent: Mads

Dagsorden:

 • Besøgende
 • Vinduesprojekt
 • Eventuelt

 

 • Besøgende

Der var ingen, der havde lyst til at besøge os i denne omgang 🙂

 • Vinduesprojekt

Vi fik desværre ikke godkendt tilskud via støjpuljen hos Københavns Kommune – men der findes en anden pulje vi søger tilskud i. Det afventer vi. Kommunen har dog godkendt at vi vil anvende alu/træ-vinduer. Beboermøde er indkaldt til 29. november 2018 og vi håber at alle kommer og bliver informeret omkring projektet.

 • Eventuelt

Vi har glemt at starte cykeloprydning som vi talte om i september. Vi prøver at huske at sætte det i gang.

En beboer har igen søgt dispensation til at fremleje sin andel, endnu en gang. Denne dispensation er ikke givet.

 • :29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

A/B Borup – Bestyrelsesmøde d. 5. september 2018

Til stede: Amalie, Jon, Boel, Steffen & Mads
Fraværende: Mikkel, Susanne
Referent: Mads

Dagsorden:

 • Besøgende
 • Vinduesprojekt

 

 • Besøgende

Vi havde et pænt opbud af besøgende til bestyrelsesmødet denne gang.

Havedør ifbm. vinduesprojekt
Flere beboere spurgte til mulighederne for havedørisætning ifbm. vinduesprojektet. Bestyrelsen mener det er en god idé at få klargjort en ansøgning ifbm. havedør, så man senere har tilladelsen i stand fra både os og kommunen til, når vinduerne alligevel skal skiftes. En byggetilladelse fra kommunen er typisk gyldig i et år. Vi forventer at påbegynde selve vinduesudskiftning forår, næste år. Så det er en god idé at prøve at ”time” sin indsendelse af ansøgningen til kommunen.

Tagrender
Flere beboere har konstateret steder hvor tagrenderne tilsyneladende ikke kan tage de større vandmængder under heftige regnskyl. Bestyrelsen overvejer at sætte gang i tagrenderensning.

Udluftningskanalers rengøring
Der blev stillet spørgsmål til rensning af udluftningskanaler. Umiddelbart anbefaler bestyrelsen at man husker at bruge støvsugeren ved udluftningskanalen indimellem.

Cykler i gården
Der er lidt uhensigtsmæssige parkeringer af cykler i gården. Vi håber beboerne med cykler, herunder også ladcykler, tænker på fremkommeligheden til blandt andet postkasser og opgangsdøre, når der parkeres cykler. Udover dette igangsætter bestyrelsen en cykeloprydning snarest.

 • Vinduesprojekt

Bestyrelsen diskuterede informationsniveauet og blev enige om at vi laver et Vinduesprojekt 2019-punkt på hjemmesiden.

Status p.t. venter vi på Københavns Kommunes behandling af vores ansøgning om del i støjreduceringsmidler. Kommunen kan have specifikke krav ift. vinduerne og derfor kan vi ikke gå videre med projektet før vi har deres svar.

 • :29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 01/08/2018

Til stede: Boel, Susanne og Jon

Referent: Jon

 

Dagsorden:

 • Gårdfest
 • Privatfester i gården
 • Have orden
 • Beboer henvendelser
 • (besøg)

 

 • Gårdfest

Bestyrelsen er meget glade for det det store fremmøde vi havde til vores gårdfest i år. Det var en fornøjelse at se, og vi håber alle der var til stede nød dagen.

 

 • Privatfester i gården

Der er blevet sendt et par klager til bestyrelsen angående larm fra fester i gården her i vores lange sommer. Folk er begyndt at annoncere på foreningens interne Facebook side at de holder fester. Det er jo fint at gøre, men det giver ikke ret til at larme mere end normalt.

I vores Husorden står der:
Opvaske/vaskemaskiner og lign. må af hensyn til støjgener ikke benyttes efter kl. 21 og før kl. 7.  Boremaskiner må på hverdage ikke benyttes efter kl. 19 og før kl. 8. Søndage kun tilladt fra kl. 12 til 15. Brug af fjernsyn/stereoanlæg/radio/musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyn til de øvrige beboere. Der må ikke spilles højt for åbne vinduer. Vis almen hensyn til dine naboer.

Det kan tydes som at der ikke på noget tidspunkt må spilles højt udenfor, og at man selvfølgelig skal vise hensyn til sine naboer.

Bestyrelsen henstiller til, at folk efter kl 21 skruer musikken ned til almindelig taleniveau.

 

 • Have orden

Efter at have gået en omgang og tjekket staten af vores haver, bliver sendt en ny omgang breve ud for at påminde beboere om at følge vores Haveorden.  Det drejer sig især om haver der gror vildt og måske kunne være en brandfare.

 

 • Beboer henvendelser

Bestyrelsen havde i sommerpausen fået nogle henvendelser mailen. De blev vendt under mødet, og der blev fundet enighed om hvordan de skulle besvares.

 

1 beboer kom forbi til åbent hus.

Intet andet til evt.

 

 • :29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

A/B Borup – Bestyrelsesmøde d. 6. juni 2018

Til stede: Susanne, Amalie, Jon, Boel, Steffen & Mads

Fraværende: Mikkel

Referent: Mads

 

Dagsorden:

 • Butikslokale
 • Gårdfest
 • Vinduesprojekt
 • Eventuelt (inkl. besøg)

 

 • Butikslokale til leje

Der er kommet 3-4 ansøgninger omkring butikslejemålet. Bestyrelsen voterede og den valgte ansøger bliver kontaktet ift. det videre forløb.

 

 • Gårdfest

Beboere har meldt lidt forslag ind, som bestyrelsen har samlet sammen. Bestyrelsen indsamler tilbud og kontakter de ønskede musikere.

Reklamer kommer op i opgangene for gårdfesten snarest, på hjemmesiden og i Facebook-gruppen. Loppemarkedet regnes med at blive lavet som en begivenhed på Facebook, således at det nemt kan deles med venner og bekendte.

 

 • Vinduesprojekt

Bestyrelsen har kontakt med et rådgivende ingeniørfirma og håber på at have mere at fortælle inden gårdfesten.

 

 • Eventuelt (inkl. besøg)

Der var en enkelt besøgende, der ønskede at se butikslokalet til leje.

Tomme lejligheder. Der er observeret tomme lejligheder. Vores vedtægter siger at andele skal bebos og derfor får andelshavere med tomme lejligheder et påbud om at flytte ind.

En lejelejlighed er blevet ledig og som sædvanligt bliver lejligheden sat i stand og solgt som andel.

 

 • :29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 02/05/2018

Til stede: Boel, Susanne, Steffen, Mads, Mikkel, Amalie og Jon

Referent: Jon

 

Dagsorden:

 • Konstituerende Bestyrelsesmøde
 • Introduktion til bestyrelsesarbejde
 • Sommerfest
 • Vinduer
 • Franske altaner
 • Opgangsdøre
 • (besøg)

 

 • Konstituerende Bestyrelsesmøde

Bestyrelsen har fået nogle nye medlemmer og skal på dette konstituerende møde sætte nogle poster og arbejdsopgaver. Nye medlemmer i bestyrelsen er ikke forventet at lave andet end at være mening medlem, følge med i snakken og byde ind når de ønsker. Begge suppleanter kom det til første møde, så bestyrelsen var fuldtallige under et møde for første gang i lang tid.

Bestyrelsen ser nu sådan ud:

Formand – Jon
Næstformand – Susanne
Kassere – Boel
Menigt medlem – Steffen
Menigt medlem – Mads
1. Suppleant – Mikkel
2. Suppleant – Amalie

Arbejdsopgaver i bestyrelsen:

Viceværtkontakt – Boel
Haveansvar – Mads og Susanne
Beboerklager – Susanne, Jon, Steffen
Referent – Jon, Mads
Byggesager – Boel
Hjemmeside – Boel
Netværk – Boel, Jon

 

 • Introduktion til bestyrelsesarbejde

Der bliver delt nogle erfaring af bestyrelsesarbejde med de nye medlemmer. Vi har procedurer for næsten alting i foreningen så for det meste skal man bare vide hvad der skal svares, eller sendes videre til administrator.
Der bliver også snakket lidt om at sørge for at inkluderer resten af bestyrelsen i ting man laver i foreningen, ikke at bruge familie, venner og bekendte til arbejde i foreningen og lign. så der ikke kan være nogen der stiller spørgsmål til motiverne for at vælge leverandør.

Vi arrangere at alle kommer med på vores mails, så nye medlemmer kan kigge med og lærer vores almene svar.

Der mangler en nøgle for at alle der skal have en nøgle kan få en, den sørger Boel for bliver skaffet til næste møde.

 

 • Sommerfest

Vi er i bestyrelsen alle indstillede på at have en større fest i år til vores 100 års og 20 års jubilæum.
Der er tale om at hyrer en DJ, samt noget live musik, mere mad fra slagter og et ekstra telt i gården.

Bestyrelsen er stadig meget interesserede i forslag og hjælp til gårdfesten der løber af stablen d. 28 juli.

 

 • Vinduer

Bestyrelsen taler om at vi alle er nød til at være ansvarlige og hjælpsomme i denne byggesat der kommer til at tage lang tid.
Herbo er i gang med at indhente konkrete tilbud på vinduer til os. Vi skal blive helt sikre på hvilke vinduer der er tale om, hvorefter vi vil få eksempler sat op i gården, med og uden udluftnings kanal.

Der bliver snakket om at vi bør opfordrer beboere til at tage billeder før håndværkerne kommer, i tilfælde at skader. Der er dog stadig god tid før det er relevant.

Vi snakker også om hvorvidt det kan være muligt at i stedet for at hæve husleje, kan betales med det samme og hvordan vi håndtere valg af tilkøb som børnesikringer.

 

 • Opgangsdøre

Generalforsamlingen stemte for bestyrelsens forslag, at vi skulle forny vores opgangsdøre. Der bliver forslået at vi benytter os af det samme firma som lavede vores porte.
Dørene vil blive i samme stil som den nyere dør der findes i opgang BA 216

 

Der bliver foreslået en annoncering af storskraldscontainer ankomst, måske på vores hjemmeside, da de altid bliver fyldt meget hurtigt.
Vi bliver enige om at se om vi fremover kan få en container på det samme tid hver måned. Boel beder vicevært gå videre med det.

 

 • 29§ Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 06/12/2017

Til stede: Boel og Jon

Referent: Jon

 

Dagsorden:

 • Salg af lejlighed på dba.dk
 • Netværksgruppe planlægger opgraderinger
 • Intet åbent hus i januar
 • (besøg)

 

 • Salg af lejlighed på dba.dk

En tidligere leje lejlighed er blevet renoveret med nyt bad og køkken.

Bestyrelsen prøvede for første gang at bruge dba.dk til at sælge lejligheden, i stedet for at bruge penge på en mægler. Den var selvfølgelig også opslået på vores hjemmeside.

2 dage efter var der 3 hold forbi for at se lejligheden.

Lejligheden endte med at blive solgt til en af de 3 og bestyrelsen tænker derfor at ville benytte sig af dba.dk igen i fremtiden.

 

 • Netværksgruppe planlægger opgraderinger

Vores forenings Netværksgrupper er en selvkørende entitet som kører i overskud. Det overskud bliver løbende brugt på at opgradere vores netværk, samt udskifte gamle dele.

Foreningen overvejer nu at få installeret en ekstra linje så vi stadig har internet i tilfælde af udfald på vores nuværende linje. Samtidigt skulle vi også kunne få mere hastighed.

 

 • Intet åbent hus i januar

Bestyrelsen plejer at holde december fri, men huskede det først efter at have siddet på pinden i en halv time. Vi valgte derfor at holde januar fri i stedet.

Der vil derfor ikke være noget åbent hus til januar.

 

Intet til evt.

 

 • :29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.
Ældre indlæg

© 2019 A/B Borup

Tema af Anders NorenOp ↑