A/B Borup

Den sunde andelsboligforening

Kategori: Referater (side 1 af 6)

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 04/05/2022

Til stede: Ane, Boel, Lea, Michael, Munira, Susanne og Jon

Referent: Jon

Dagsorden:

 1. Legeplads
 2. Byggesager
 3. Konstituerende bestyrelsesmøde
 4. Opgaver fra generalforsamling
 5. Sommerfest
 6. Evt. (besøg)
 1. Legeplads

En beboer er kommet til åbent hus og er bekymret omkring højden af noget af det nye legeplads. Bekymringen ligger i om folk vil kunne kigge ind i stue lejlighederne ud til legepladsen.

Efter at have set på nogle billeder af den kommende legeplads, er beboeren mere rolig.

 • Byggesager

Vi fik også besøg af beboere fra 2 lejligheder der har igangværende retsager med tidligere sælger, angående problemer med badeværelser.

Begge fik svar på en række af deres spørgsmål og måtte til sidst opfordres til at komme tilbage til et andet åbent hus, for at bestyrelsen kunne få tid til at konstituere sig.

 • Konstituerende bestyrelsesmøde

Dette er det konstituerende bestyrelsesmøde for den nye bestyrelse. Der bliver snakket om vores almindelige gøren samt forklaret til de to nye suppleanter at de ikke har noget direkte ansvar, men er opfordret til at komme til vores bestyrelses møder og læse emails.

Derefter udeles ansvarsområderne for det kommende år, som nu bliver:

Viceværtskontakt – Boel
Haveansvar – Ane, Lea
Beboerklager – Susanne, Jon
Referent – Ane
Byggesager – Boel
Hjemmeside – Boel
Netværk – Boel, Jon

 • Opgaver fra generalforsamling

Der er en række opgaver som bestyrelsen skal følge op på efter vores generalforsamling.

 • Der skal godkendes referat fra generalforsamlingen.
 • Der skal sammen med referatet udsendes besked omkring skimmelsvamp kontakt samt notatet omkring vores bygningers udvendige tilstand.
 • Der indhentes 2 ekstra tilbud på renovering af vores stensætning ud mod Borup’s Allé.
 • Der indhentes også 2 ekstra tilbud på skægkræ behandling.
 • Der skal igangsættes oprydning i vores opgange.
 • Vicevært skal tjekke vores gårdstoiletter.

Ikke alt dette bliver gjort før næste bestyrelsesmøde, men alt bliver sat i gang snarest.

 • Sommerfest

Vi er klar til at holde vores sommerfest igen i år, som kommer til at ligge d. 6 august.

Loppemarked bliver arrangeret af Sussane og vi vil ellers køre det hele som det plejer.
Det vil sige god mad fra de samme slagtere, hoppeborg og popkorn maskine, bar telt og øl telt og vi vil igen høre om SineLuna band vil spille jazz til loppemarkedet.

 • Evt.

Der var 4 besøgende til åbent hus i dag.

Intet andet til evt.

§:29) Jon var inhabil under dele af samtalen omkring legeplads ved dette bestyrelsesmøde.

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 06/04/2022

Til stede: Ane, Boel, Laura, Susanne og Jon

Referent: Jon

Dagsorden:

 1. Generalforsamling
 2. Skægkræ rundspørge
 3. Internet problem løst
 4. Dørudskiftning
 5. Trappe til BA 200 st th
 6. Cykel oprydning
 7. Evt. (besøg)
 1. Generalforsamling

Bestyrelsen taler om den opkommende generalforsamling, og diskutere forslag vi evt. vil stille.
Det drejer sig fra bestyrelsens side om ny legeplads, nye udlejningsregler som følger lejeloven, samt renovering af stensætningen i bedene ud mod Borup’s Allé.

 • Skægkræ rundspørge

Vi har fået tilbagesvar fra 93 beboere i foreningen, hvilket er både dejligt og flere end forventet.
Der vil komme info rundt omkring svarene i bestyrelsens beretning, sammen med generalforsamlings indkaldelsen.

 • Internet problem løst

Cisco har fundet problemet med vores internet, der forsagede et dagligt udfald på 1 minut.
Det viste sig at være et problem med en firmware opdatering, som nu er blevet løst.

 • Dørudskiftning

Vores dørudskiftning går helt efter planen, og alle der har fået nye døre lader til at være glade for dem. Der er også begyndt at komme efterbehandling på for at udrette de problemer som er blevet meldt.

 • Trappe til BA 200 st th

En gennemgang af vores facade af rådgivende ingeniører har vist at trappen op til stue lejligheden ved siden af købmanden på hjørnet, har lidt vandskade. Vi sætter derfor gang i renovation af den trappe.

 • Cykeloprydning

Vi har haft cykeloprydning i gården, hvilket har tømt godt ud. Der blev fyldt en hel container.
Efter generalforsamlingen vil der blive startet en lign. cykeloprydning nede i fællesområderne i vores kældere. I samme omgang vil vi gerne opfordre beboere i opgangene, til selv at rydde ud i andet skrald i fællesområderne.

 • Evt.

Tekst

Intet andet til evt.

§:29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 02/03/2022

Til stede: Ane, Boel, Laura, Lea og Jon

Referent: Jon

Dagsorden:

 1. Generalforsamling
 2. Ydermur renovation
 3. Sommerfest
 4. Evt. (besøg)
 1. Generalforsamling

Det meste af vores møde forløb med snakke angående den opkommende generalforsamling, som vil finde sted d. 25 april.

Bestyrelsens beretning skal færdig skrives, legeplads planer er kommet på bordet og der skal følges op på foreslag fra sidste generalforsamling.

 • Ydermur renovation

Vores rådgivende ingeniører har gennemgået vores ydermurer. Det har vist et par steder hvor fugt er trukket ind i soklen.

Vi har derfor bedt vores murer om at få ordnet de skader.

 • Sommerfest

Det bliver fastlagt at vi får en sommerfest igen i år, og at det kommer til at ligge d. 6. august.

 • Evt.

Tekst

Intet andet til evt.

§:29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 02/02/2022

Til stede: Ane, Boel, Lea, Susanne og Jon

Referent: Jon

Dagsorden:

 1. Nye døre
 2. Ny erhvervs lejer
 3. Indkaldelse til Generalforsamling
 4. Skægkræ Rundspørge
 5. Legeplads
 6. Evt. (besøg)
 1. Nye døre

Det går fortsat godt med installationen af vores nye døre. Der er lidt pynte ting der skal tilpasses, men ikke mere end det.

 • Ny erhvervs lejer

Vi har funder en ny lejer til vores erhvervslokale ved siden af bestyrelseslokalet. Det bliver igen en neglesalon.

 • Indkaldelse til Generalforsamling

Vi skal til at have indkalds til generalforsamling, så der bliver snakket om hvordan det foregår, og Jon går i gang med at skrive bestyrelsens beretning.

 • Skægkræ rundspørge

Vi overvejer at sende en rundspørge ud til vores beboere, angående hvordan det står til med vores nye problem med skægkræ.
Jon vil kigge på at lave et spørgeskema og få det sendt ud.

 • Legeplads

Ved sideste generalforsamling blev der snakket om ønsket for at modernisere vores legeplads. Lea og Laura  planlægger nu at undersøge sagen, og komme med et forslag der kan tages op på generalforsamlingen.

 • Evt.

Tekst

Intet andet til evt.

§:29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 05/01/2022

Til stede: Ane, Boel, Laura, Lea og Jon

Referent: Jon

Dagsorden:

 1. Cykeloprydning
 2. Status efter Generalforsamling
 3. Erhvervs Udlejning
 4. Indeklima i kælder
 5. Evt. (besøg)
 1. Cykeloprydning

Til vores generalforsamling i August, blev der talt om manglende plads til cykler i gården. Derfor sætter vi nu gang i cykeloprydning.
Viceværten vil snart gå rundt i gården og sætte mærkater på cyklerne, som beboerne må fjerne.
Der vil blive varslet både på hjemmeside, Facebook gruppen og i opgangene.

 • Status efter Generalforsamling

Bestyrelsen samlede op på de forskellige tråde der blev sat i gang efter generalforsamlingen.

Det drejede sig om:
Undersøgelse af vores ydermure/klimaskærm i forbindelse med skimmelsvamp.
Murer reparationer.
Undersøgelse af muligheder for legeplads.

 • Erhvervs Udlejning

Vores ene erhvervsudligning (Neglesalonen) har opsagt sit leje, og vi skal derfor have fundet en ny lejer.
Det burde ikke være svært, der flere allerede er interesserede.

 • Indeklima i kælder

Der blev diskuteret hvorvidt vi kunne gøre noget for at forbedre indeklimaet i kældrene. Fek.s. kunne der laves ventilations huller i dørene mellem rummene.
Vi kom ikke meget længere i denne diskussion, da vores kælderrum er enormt forskellige, hvilket besværliggøre opgaven en del.

 • Evt.

Tekst

Intet andet til evt.

§:29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 01/12/2021

.

Til stede: Boel, Susanne, Ane og Lea

Afbud: Steffen, Jon og Laura

Referent: Boel

.

Der kom ingen beboere til åbent hus denne måned.

Steffen trækker sig fra bestyrelsen da han og familien flytter fra forenigen.

GOD JUL OG GODT NYTÅR.

§:29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 04/08/2021

Til stede: Boel, Susanne.

Afbud: Jon.

Referent: Boel

.

Der kom ingen beboere til åbent hus denne måned.

Intet andet til evt.

§:29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 05/05/2021

Til stede: Boel, Mikkel, Steffen, Susanne og Jon

Referent: Jon

Dagsorden:

 1. Mulighed for generalforsamling
 2. Gener med møl
 3. Evt. (besøg)
 1. Mulighed for generalforsamling

Ny Corona retningslinjer betyder at der bliver åbnet mere op for forsamlingsforbuddet d. 6 Maj.
Der bliver mulighed for op til 500 mand siddende indendørs, hvilket gør at vores generalforsamling vil kunne afvikles.

For at være helt sikre, har bestyrelsen bedt Administrator om at sikre sig at de nye regler er gældende for andelsbolig generalforsamlinger.

Hvis det bliver bekræftet vil bestyrelsen finde et rum der har nok plads, da vi skal opfylde krav om 2m² per person.
Der vil også ifølge gældende regler, være krav omkring coronapas for at deltage.

Der vil blive indkaldt med mindst 14 dages varsel så snart en dato er fundet.

 • Gener med møl

Det er begyndt at blive varmere, og flere beboere har oplevet at der er kommet gang i mel møllene.
Desværre når de først er i nærheden, kommer de nemt ind af vinduer i sommermånederne.

Vi opfordre derfor alle til sørge for at deres spisekammer madvare er forsvarligt forseglet, så de ikke kan finde noget at spise og formere sig videre i jeres lejligheder.

 • Evt.

Der kom ingen beboere til åbent hus denne måned.

Intet andet til evt.

§:29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmøde April

Aflyst.

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 03/03/2021

Til stede: Boel, Mikkel, Susanne og Jon

Referent: Jon

Dagsorden:

 1. Klage over lejer
 2. Hunde i snor
 3. Evt. (besøg)
 1. Klage over lejer

En af vores beboere har beklaget sig over rod og lugtgener i deres opgang, tilsyneladende forsaget af en lejer.

Vi har bedt vores Administrator om at håndtere problemet i samarbejde med viceværten.

 • Hunde i snor

Bestyrelsen er blevet kontakten af beboere der føler sig utrygge over at folk har deres hunde uden snor i gården.
Bestyrelsen vil påtale det overfor de pågældende hundeejere.

Det er dog alles ansvar at hjælpe med at holde husordenen og til dagligt har bestyrelsen ikke lyst til at løbe rundt og agere politi.

 • Evt.

Der kom 1 beboer til åbent hus.

Intet andet til evt.

§:29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

Ældre indlæg

© 2022 A/B Borup

Tema af Anders NorenOp ↑