Bestyrelsesmøde 2 okt

Ingen punkter til behandling