ABBorup Bestyrelsesmøde d. 04/12/2019

Til stede: Boel, Steffen, Ane, Mikkel, Amalie og Jon

Referent: Jon

 

Dagsorden:

  • Byggesag
  • Ferie
  • (besøg)

 

  • Byggesag

Der har generelt været god feedback fra beboerne angående arbejdet lavet på vores vinduer. De har også indtil nu holdt sig nogenlunde til tidsplanen.

Håndværkerne lader dog til at være gået i stå i den ene side af gården, så bestyrelsen rykker entreprenøren i et forsøg på at holde planen bliver så meget som muligt.

Håndværkerne flytter nogle store maskiner rundt, og rammer nogle gange nogle ting, en hæk måtte ligge sig lidt ned midt i måneden.
Et par beboere har også oplevet at få deres cykel ridset efter de er blevet flyttet af håndværkerne. Hvis andre har oplevet det samme, opfordres der til at skrive til administrator og bestyrelsen. Kontakt info står i alle opgange.

 

  • Ferie

Bestyrelsen holder som vanligt ferie i januar, og der er derfor først åbent hus igen d. 5 februar.

 

Der var ingen beboere forbi til åbent hus i dag.

Intet andet til evt.

 

  • :29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.