Bestyrelsesmøde d. 04/03/2020

 

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 04/03/2020

Til stede: Boel, Susanne, Amalie, Steffen, Mikkel og Jon

Referent: Jon

 

Dagsorden:

 • Renovering af erhvervslejemål
 • Nyt lån
 • Efterisolering af rør
 • Velkomst flier
 • (besøg)

 

 • Renovering af ervhervslejemål

Vi har fundt en ny lejer til vores erhvervslejemål, det skal blive til en sundhedsklinik. Før indflytningen sørger foreningen for at oprette beton gulvet som har nogle lunker, og ligger fliser. Betalingen for forbedringen vil blive betalt over lejen de næste 30 år.

 

 • Nyt lån

Vi får meldinger om at igen er chance for at få et billigere lån. Det er nu muligt at få vores 1% lån ned i 0,7%, hvilket ville give en 2.5mill værdi gevinst over 30 år. Bestyrelsen kunne indkalde til ekstraordinære generalforsamlinger nu før den ordinærer, for at tage nyt lån. Men det ville sandsynligvis kræve mere end én, hvis vi ikke får nok til at møde op til forsamlingen. Eksperter rådgiver at vi ikke behøver at rykke hurtigt for at gribe denne chance.

Derfor anbefaler administrator i stedet at vi til den ordinærer generalforsamling beder foreningen om at give en bevilling til bestyrelsen, til at omlågge lån når det kan betale sig. Det har foreningen gjort før, men beslutningen skal vedtages hvert år for at det kan lade sig gøre.

 

 • Efterisolering af rør

Viceværten har i konstateret manglende isolering af vandrør i flere kældrer. Vi får derfor installeret nyt isolering for at spare på varmen.

 

 • Bestyrelsens beretning

Vi går nu i gang med at skrive bestyrelsens beretning til inkaldelsen af vores ordinære generalforsamling.

 

 • Velkomst flier

Steffen starter arbejde på en velkomst flier til nye beboere som fortæller dem lidt mere om vores forening. Den vil blandt andet fortælle om gårdfest, hjemmeside og hvordan man holder sin lejlighed fri for skimmelsvamp.

 

Der blev forslået at vi invisterer i at udvikle en app til beboere i foreningen. Efter en snak mener bestyrelsen ikke at det er værd at invistere i på nuværende tidpunkt, da vores hjemmeside tjener det samme formål.

Vi havde 1 beboer forbi til åbent hus .

Intet andet til evt.

 

 • :29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.