A/B Borup – Bestyrelsesmøde d. 2. januar 2019

Til stede: Amalie, Michael, Jon, Steffen & Mads
Fraværende: Susanne & Mikkel
Referent: Mads

Dagsorden:

  • Besøgende
  • Vinduesprojekt
  • Eventuelt

 

  • Besøgende

Der var ingen, der havde lyst til at besøge os i denne omgang 🙂

  • Vinduesprojekt

Vi havde forventet et svar fra Københavns Kommune angående tilskud d. 23. december 2018. Det svar er desværre blevet udskudt til 7. januar 2019 – derfor afventes denne dato.

 

  • Eventuelt

Intet

  • :29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.