Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

På bestyrelsens vegne indkalder vi hermed til ekstraordinær generalforsamling i henhold til

vedtægternes § 23, som afholdes

Mandag, den 8. juli 2019 kl. 17.00

Generalforsamlingen afholdes i gården og drejer sig om at få fuldmagt til at omlægge lån, jfr.

vedhæftede fil.

Vi er desværre nødt til at afholde en ekstraordinær generalforsamling, fordi tinglysningsdommeren

kræver at foreningen på en generalforsamling har givet bestyrelse og administrator fuldmagt til at

omlægge lånene.

Omlægning af lånene, vil ikke koster foreningen noget, men det vil give en likviditetsbesparelse på

kr. 158.500 årligt i de næste 30 år = kr. 4.755.000,00, så det er næsten synd hvis vi ikke griber

muligheden.

Da vi ikke tænker, at der kan være nogen i foreningen der har noget imod at få bedre lån, er der tale

om en formsag for at tilfredsstille tinglysningsdommeren, så han/hun ikke får problemer ved at

godkende.

Der skal være mindst 48 andelshavere repræsenteret.

De der møder kan bære 1 – og kun 1 – fuldmagt.

Vi forventer ikke at generalforsamlingen består af meget andet, end en registrering af mindst 48

medlemmer.

Der vedlægges lånetilbuddet fra Realkredit Danmark til orientering og hvis I har spørgsmål så

kontakt Jan Herbo-Rasmussen på firmaets telefon 33 25 63 11 mellem 10 og 15.00 dagligt.

Vi beklager det meget korte varsel her midt i sommerferien, men finder trøst i, at indkaldelsen

udsendes pr. mail til langt de fleste, således at man ser indkaldelsen selvom man måske er på ferie.