A/B Borup

Den sunde andelsboligforening

Generalforsamling 2021

Kære andelshaver

Som i nok ved er der kommet nye coronarestriktioner, der åbner op for større forsamlinger.


I bestyrelsen ser vi ligesom alle andre beboere frem til en generalforsamling og ønsker at skal afholdes så hurtigt som det kan lade sig gøre. 
Vi har debatteret hvad der skal til for at vores generalforsamling kan afholdes, og er kommet frem til at det ikke er muligt under nuværende regler – derfor planlægger vi at afholde generalforsamlingen Mandag d. 2. august.

Det er ikke en beslutning vi tager let, og vi håber at i forstår vores begrundelse i forklaringen herunder.

Restriktionerne angående indendørs møder siger nu at vi kan være op til 1000 deltagere, men det er med krav om 4 kvm (2 kvm for siddende), afstands-krav på 1 meter (en tom stol), og at deltagerne i det væsentlige sidder ned.
Der gælder endvidere fremvisning af coronapas, samt værnemidler (mundbind eller visir, når deltagerne ikke sidder ned).

Praktisk betyder det at vi har problemer med at finde et lokale der er egnet i nær-området.
Ansgarkirken er ikke stor nok og Grøndalscenteret vi tidligere har brugt, har kun lokaler der kan rumme 50 med de begrænsninger nævnt ovenfor (en tom stol). Vi har endda haft spurgt ind til om det var muligt at låne en af deres sportshaller, hvilket har vist sig ikke at være muligt.

Vi udelukker også en udendørs generalforsamling.
Det er ikke muligt at vide hvilket vejr vi vil have 2 uger senere, folk skal kunne sidde ned til et flere timers møde og vi har ikke mulighed for at stille et telt der er stort nok til at vi kan være der med ordenlig afstand.

Det er på bagrund at dette at bestyrelsen mener vi må vente lidt endnu.
Men vi ønskede stadig at få fastsat en dato, så vores medlemmer kan handle med viden om hvornår generalforsamlingen vil falde.

ABF skriver:
“Uanset indholdet af foreningens vedtægter, kan der ske en udskydelse af den ordinære generalforsamling, hvis det vurderes at være uforsvarligt eller i strid med myndighedernes anbefalinger at gennemføre. Det er vigtigt, at I som bestyrelse fortæller medlemmerne, hvorfor I har valgt at udskyde generalforsamlingen, og melder en ny dato ud for generalforsamlingen, når det er muligt. Generalforsamlingen kan kun udskydes indtil det forventes at være muligt at gennemføre den. Dog afholdes der normalt ikke generalforsamlinger i juli måned, hvor det må forventes, at andelshaverne holder sommerferie.”

Derfor besluttede vi os om at afholde generalforsamling straks efter Juli – Mandag d. 2 august.
Det er aftalt med administrator at der indkaldes med korrekt varsel.

Vi håber at i alle forstår hvorfor vi har taget denne beslutning, og at i kan vente de 2 måneder.

MvH
Bestyrelsen
A/B Borup

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 05/05/2021

Til stede: Boel, Mikkel, Steffen, Susanne og Jon

Referent: Jon

Dagsorden:

 1. Mulighed for generalforsamling
 2. Gener med møl
 3. Evt. (besøg)
 1. Mulighed for generalforsamling

Ny Corona retningslinjer betyder at der bliver åbnet mere op for forsamlingsforbuddet d. 6 Maj.
Der bliver mulighed for op til 500 mand siddende indendørs, hvilket gør at vores generalforsamling vil kunne afvikles.

For at være helt sikre, har bestyrelsen bedt Administrator om at sikre sig at de nye regler er gældende for andelsbolig generalforsamlinger.

Hvis det bliver bekræftet vil bestyrelsen finde et rum der har nok plads, da vi skal opfylde krav om 2m² per person.
Der vil også ifølge gældende regler, være krav omkring coronapas for at deltage.

Der vil blive indkaldt med mindst 14 dages varsel så snart en dato er fundet.

 • Gener med møl

Det er begyndt at blive varmere, og flere beboere har oplevet at der er kommet gang i mel møllene.
Desværre når de først er i nærheden, kommer de nemt ind af vinduer i sommermånederne.

Vi opfordre derfor alle til sørge for at deres spisekammer madvare er forsvarligt forseglet, så de ikke kan finde noget at spise og formere sig videre i jeres lejligheder.

 • Evt.

Der kom ingen beboere til åbent hus denne måned.

Intet andet til evt.

§:29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmøde April

Aflyst.

Vestergårdsvej 19 2th

Kontakt info til sælger er: 

John Gabriel Sørensen

Tlf. 40 46 38 00

Denne andel kan sælges til ekstern køber fra fredag d. 2april kl 12

Borups alle 210 st tv

Kontakt sælger

Laura

Mail: .

Denne andel kan sælges til eksterne købere fra fredag d. 2 april kl 12

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 03/03/2021

Til stede: Boel, Mikkel, Susanne og Jon

Referent: Jon

Dagsorden:

 1. Klage over lejer
 2. Hunde i snor
 3. Evt. (besøg)
 1. Klage over lejer

En af vores beboere har beklaget sig over rod og lugtgener i deres opgang, tilsyneladende forsaget af en lejer.

Vi har bedt vores Administrator om at håndtere problemet i samarbejde med viceværten.

 • Hunde i snor

Bestyrelsen er blevet kontakten af beboere der føler sig utrygge over at folk har deres hunde uden snor i gården.
Bestyrelsen vil påtale det overfor de pågældende hundeejere.

Det er dog alles ansvar at hjælpe med at holde husordenen og til dagligt har bestyrelsen ikke lyst til at løbe rundt og agere politi.

 • Evt.

Der kom 1 beboer til åbent hus.

Intet andet til evt.

§:29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

Borupsalle 230 1tv

Kontakt informationer til sælger er:  

Thomas Høj Christensen.  – 40 73 80 49.

Caroline G. Jørgensen.  – 30 11 54 66

Denne andel kan sælges til ekstern køber fra fredag d.26 feb kl 12

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 03/02/2021

Til stede: Ane, Boel, Susanne og Jon

Referent: Jon

Dagsorden:

 1. Skimmelsvamp
 2. Generalforsamling
 3. Tidligere Ekskludering
 4. Evt. (besøg)
 1. Skimmelsvamp

Efter vores nye vinduer er der flere beboere der har lagt mærke til at de nemmere får skimmelsvamp i lejligheden end tidligere.

Flere af vores lejligheder har haft besøg af skimmel ekspert for at få lavet en vurdering. Rapporten fortæller i alle sagerne at det er mangler på udluftning.
Alle beboere opfordres derfor fortsat til udluftning, gerne flere gange dagligt, samt ikke at tørre tøj i lejligheden.

Bestyrelsen arbejder også på at få lavet en folder der kan sendes rundt til alle i foreningen, samt gives til nye beboere.

 • Generalforsamling

Bestyrelsen agter at afholde generalforsamling i år, uanset hvad forsamlingsforbuddet er på det tidspunkt.

Hvis det er muligt vil vi mødes fysisk, måske i et større rum end vi normalt gør brug af.
Hvis ikke, bliver der lavet en anden løsning i samråd med vores administrator.

Generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af april.

 • Tidligere ekskludering

Bestyrelsen har til bestyrelsesmøde juli sidst år valgt at ekskludere en beboer der ikke betalte leje.

Der blev desværre ikke skrevet referat af mødet, da det foregik stående udenfor med afstand under starten af Corona-19 nedlukningen. Det bliver derfor forsinket taget til referat nu.

 • Evt.

Vi havde 2 besøg til åbent hus.

Intet andet til evt.

§:29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 06/01/2021

Til stede: Boel, Susanne, Mikkel, Amalie og Jon

Referent: Jon

Dagsorden:

 1. Lukket møde grundet Corona
 2. Generalforsamling
 3. Skur ide
 4. Kælderrum Fordeling
 5. Flere storskrald Containere
 6. Pakkeboks
 7. Nye dørtelefoner
 8. Evt. (besøg)
 1. Lukket møde grundet Corona

Grundet nye restriktioner hvor der kun må samles 5 personer, har døren været lukket under aftenens møde.

Vi regner med at holde døren åben igen i februar, hvor beboere igen er velkommen til åben hus.
Det er selvfølgelig kun hvis der ikke kommer strengere restriktioner.

 • Generalforsamling under Corona

Sidste års generalforsamling endte med ikke at bliv afholdt grundet Corona, efter anbefaling fra administrator og ABF.
Vi håber selvfølgelig at vi kan mødes som normalt når vi skal afholde årets generalforsamling til april.
Hvis det dog ikke er muligt i det lille rum på Ansgar kirken, men vi stadig må mødes nok mennesker, er der snak om hvorvidt vi måske kunne benytte os af en gymnastiksal i Grøndalscenteret.
Hvis vi ikke må mødes, kan vi ende med at skulle lave virtuel eller evt. blot brevstemme.

Administrator fortæller at de sidste år arrangerede en virtuel generalforsamling for en for forening med kun 20 beboere. Det tog en hel time at få det til at fungere med kun 20 mennesker, hvilket ikke lyder lovende for en forening i vores størrelse.

Vi afventer situationen, og træffer en endelig beslutning om generalforsamlingens form til Marts.

 • Skur ide

Der blev diskuteret at det for nogen kan været bøvlet at få f.eks. barnevogne op af kælderen. Der blev luftet en ide om udendørs skur i storegården. Det er dog ikke rigtig realistisk at have plads nok uden at inddrage for meget græs areal. Derfor bliver der ikke gået videre med den ide.

 • Kælderrum Fordeling

En række kælderrum er sandsynligvis efterladt af tidligere beboere. Der blev diskuteret hvorvidt det var muligt at holde mere styr på hvilke rum var i brug, og af hvem.
Men med flere hundrede rum i foreningen, ville det være et meget stort administrativt arbejde at bestyre, så bestyrelsen håber at vi kan fortsat blot sørge for at alle der flytter ind, får det enkelte rum vi alle har ret til.

 • Flere storskralds containere

Det blev nævnt at storskralds containere ofte bliver fyldt meget hurtigt. Derfor vil der måske blive bestilt flere storskralds containere til sommer i år, så flere folk kan få tømt ud i deres kældere.
Man kan altid på vores hjemmeside se hvornår der næste gang er storskrald.

 • Pakkeboks

Foreningen er blevet tilbudt at få opstillet en pakkeboks på vores grund, som ville tillade beboere at hente deres pakker der.
Desværre skal boksen stå udenfor portene så alle i området kan få sendt til den. Den har ikke mange rum i forhold til størrelsen af vores forening. Vi kan heller ikke finde et godt sted den kunne stå, hvilket næsten kun er i vestergårdsporten. Derudover kan der leveres en del pakker hos købmanden på hjørnet, så derfor tager vi ikke imod dette tilbud.

 • Nye dørtelefoner til Vestergårdsvej

Da vi for en række år siden fik dørtelefoner til vores nye porte, blev der kun installeret nye dørtelefoner i lejlighederne der ikke havde egen indgang.
Bestyrelsen agter at indhente tilbud på at få udskiftet alle de gamle dørtelefoner, til de resterende lejligheder på Mågevej, Vestergårdsvej og Vestergårdsporten.

 • Evt.

Der var ingen beboere på besøg, men døren var også lukket grundet Corona restriktioner.

§:29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

Bestyrelsemøde 2 dec 2020

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 02/12/2020

Til stede: Boel og Ane

Referent: Boel

 

Dagsorden:

Pga. lavt fremmøde er der ikke nogen dagsorden.

 

Vi vil dog gerne ønske god jul til alle.

 

Jan Herbo var forbi til snak om byggesagen som er afsluttet nu.

Der var ingen beboere forbi til åbent hus i dag.

 • :29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.
« Ældre indlæg

© 2021 A/B Borup

Tema af Anders NorenOp ↑