A/B Borup

Den sunde andelsboligforening

Borups alle 230 1th

Kontakt sælger:

Rued Wenzel

Mobil  20 73 60 04

Mail 

.

Denne andel må sælges til ekstern køber fra fredag d.1 okt kl 12

Entre døre

Information vedr, nye entre døre.

I løbet af uge 39-40 vil vores døre blive opmålt.

Efter 12 uger opstarter monteringen som løber over ca 14 uger.

SKÆGKRÆ

Fælderne vil være omdelt i uge 43.

Vores teknikere har brug for lidt hjælp over de næste par uger.

Lad den varme hane stå åben i længere tid med en tynd vandstråle, for at få skyllet urenhederne ud.

Beboerinformation.

Nu sker det at vi igangsætter anlægget med saltspaltning på det varme brugsvand.

“Husk at:· Når saltspaltningen går i gang, vil den gradvist nedbryde bakterier, microorganismer og bioslim, der naturligt er i vandet og vandrørene. I den forbindelse vil det varme vand kunne lugte af klor (som vand fra en svømmehal). Klorlugten er et tegn på at processen virker efter hensigten -at klor reagerer med bioslimen. Efterhånden som bakterierne og microorganismer er bekæmpet, vil klorlugten formindskes.· Det vil fremskynde processen, hvis systemet gennemskylles godt med varmt vand,- gerne flere gange dagligt. Lad den varme hane stå åben i længere tid med en tynd vandstråle, for at få skyllet urenhederne ud. Åben alle tappesteder/haner i boligen, inkl. din bruser. Skru gerne filteret (perlatoren) af imens du skyller igennem.

Målet er at få en bedre og renere vandgennemstrømning i rørene.”

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 04/08/2021

Til stede: Boel, Susanne.

Afbud: Jon.

Referent: Boel

.

Der kom ingen beboere til åbent hus denne måned.

Intet andet til evt.

§:29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

Generalforsamling 2021

Kære andelshaver

Dato er redigeret fra 2.aug til 18 Aug..

Som i nok ved er der kommet nye coronarestriktioner, der åbner op for større forsamlinger.


I bestyrelsen ser vi ligesom alle andre beboere frem til en generalforsamling og ønsker at skal afholdes så hurtigt som det kan lade sig gøre. 
Vi har debatteret hvad der skal til for at vores generalforsamling kan afholdes, og er kommet frem til at det ikke er muligt under nuværende regler – derfor planlægger vi at afholde generalforsamlingen Onsdag d. 18. august i Grøndals centeret.

Det er ikke en beslutning vi tager let, og vi håber at i forstår vores begrundelse i forklaringen herunder.

Restriktionerne angående indendørs møder siger nu at vi kan være op til 1000 deltagere, men det er med krav om 4 kvm (2 kvm for siddende), afstands-krav på 1 meter (en tom stol), og at deltagerne i det væsentlige sidder ned.
Der gælder endvidere fremvisning af coronapas, samt værnemidler (mundbind eller visir, når deltagerne ikke sidder ned).

Praktisk betyder det at vi har problemer med at finde et lokale der er egnet i nær-området.
Ansgarkirken er ikke stor nok og Grøndalscenteret vi tidligere har brugt, har kun lokaler der kan rumme 50 med de begrænsninger nævnt ovenfor (en tom stol). Vi har endda haft spurgt ind til om det var muligt at låne en af deres sportshaller, hvilket har vist sig ikke at være muligt.

Vi udelukker også en udendørs generalforsamling.
Det er ikke muligt at vide hvilket vejr vi vil have 2 uger senere, folk skal kunne sidde ned til et flere timers møde og vi har ikke mulighed for at stille et telt der er stort nok til at vi kan være der med ordenlig afstand.

Det er på bagrund at dette at bestyrelsen mener vi må vente lidt endnu.
Men vi ønskede stadig at få fastsat en dato, så vores medlemmer kan handle med viden om hvornår generalforsamlingen vil falde.

ABF skriver:
“Uanset indholdet af foreningens vedtægter, kan der ske en udskydelse af den ordinære generalforsamling, hvis det vurderes at være uforsvarligt eller i strid med myndighedernes anbefalinger at gennemføre. Det er vigtigt, at I som bestyrelse fortæller medlemmerne, hvorfor I har valgt at udskyde generalforsamlingen, og melder en ny dato ud for generalforsamlingen, når det er muligt. Generalforsamlingen kan kun udskydes indtil det forventes at være muligt at gennemføre den. Dog afholdes der normalt ikke generalforsamlinger i juli måned, hvor det må forventes, at andelshaverne holder sommerferie.”

Derfor besluttede vi os om at afholde generalforsamling straks efter Juli – Onsdag d. 18 august i grøndals centeret.
Det er aftalt med administrator at der indkaldes med korrekt varsel.

Vi håber at i alle forstår hvorfor vi har taget denne beslutning, og at i kan vente de 2 måneder.

MvH
Bestyrelsen
A/B Borup

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 05/05/2021

Til stede: Boel, Mikkel, Steffen, Susanne og Jon

Referent: Jon

Dagsorden:

 1. Mulighed for generalforsamling
 2. Gener med møl
 3. Evt. (besøg)
 1. Mulighed for generalforsamling

Ny Corona retningslinjer betyder at der bliver åbnet mere op for forsamlingsforbuddet d. 6 Maj.
Der bliver mulighed for op til 500 mand siddende indendørs, hvilket gør at vores generalforsamling vil kunne afvikles.

For at være helt sikre, har bestyrelsen bedt Administrator om at sikre sig at de nye regler er gældende for andelsbolig generalforsamlinger.

Hvis det bliver bekræftet vil bestyrelsen finde et rum der har nok plads, da vi skal opfylde krav om 2m² per person.
Der vil også ifølge gældende regler, være krav omkring coronapas for at deltage.

Der vil blive indkaldt med mindst 14 dages varsel så snart en dato er fundet.

 • Gener med møl

Det er begyndt at blive varmere, og flere beboere har oplevet at der er kommet gang i mel møllene.
Desværre når de først er i nærheden, kommer de nemt ind af vinduer i sommermånederne.

Vi opfordre derfor alle til sørge for at deres spisekammer madvare er forsvarligt forseglet, så de ikke kan finde noget at spise og formere sig videre i jeres lejligheder.

 • Evt.

Der kom ingen beboere til åbent hus denne måned.

Intet andet til evt.

§:29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmøde April

Aflyst.

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 03/03/2021

Til stede: Boel, Mikkel, Susanne og Jon

Referent: Jon

Dagsorden:

 1. Klage over lejer
 2. Hunde i snor
 3. Evt. (besøg)
 1. Klage over lejer

En af vores beboere har beklaget sig over rod og lugtgener i deres opgang, tilsyneladende forsaget af en lejer.

Vi har bedt vores Administrator om at håndtere problemet i samarbejde med viceværten.

 • Hunde i snor

Bestyrelsen er blevet kontakten af beboere der føler sig utrygge over at folk har deres hunde uden snor i gården.
Bestyrelsen vil påtale det overfor de pågældende hundeejere.

Det er dog alles ansvar at hjælpe med at holde husordenen og til dagligt har bestyrelsen ikke lyst til at løbe rundt og agere politi.

 • Evt.

Der kom 1 beboer til åbent hus.

Intet andet til evt.

§:29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 03/02/2021

Til stede: Ane, Boel, Susanne og Jon

Referent: Jon

Dagsorden:

 1. Skimmelsvamp
 2. Generalforsamling
 3. Tidligere Ekskludering
 4. Evt. (besøg)
 1. Skimmelsvamp

Efter vores nye vinduer er der flere beboere der har lagt mærke til at de nemmere får skimmelsvamp i lejligheden end tidligere.

Flere af vores lejligheder har haft besøg af skimmel ekspert for at få lavet en vurdering. Rapporten fortæller i alle sagerne at det er mangler på udluftning.
Alle beboere opfordres derfor fortsat til udluftning, gerne flere gange dagligt, samt ikke at tørre tøj i lejligheden.

Bestyrelsen arbejder også på at få lavet en folder der kan sendes rundt til alle i foreningen, samt gives til nye beboere.

 • Generalforsamling

Bestyrelsen agter at afholde generalforsamling i år, uanset hvad forsamlingsforbuddet er på det tidspunkt.

Hvis det er muligt vil vi mødes fysisk, måske i et større rum end vi normalt gør brug af.
Hvis ikke, bliver der lavet en anden løsning i samråd med vores administrator.

Generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af april.

 • Tidligere ekskludering

Bestyrelsen har til bestyrelsesmøde juli sidst år valgt at ekskludere en beboer der ikke betalte leje.

Der blev desværre ikke skrevet referat af mødet, da det foregik stående udenfor med afstand under starten af Corona-19 nedlukningen. Det bliver derfor forsinket taget til referat nu.

 • Evt.

Vi havde 2 besøg til åbent hus.

Intet andet til evt.

§:29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

« Ældre indlæg

© 2021 A/B Borup

Tema af Anders NorenOp ↑