A/B Borup

Den sunde andelsboligforening

Vestergårdsvej 1 1th

Salgsopstilling med bilag.

Kontaktoplysninger på sælger er:

 

Carl-Johan Rosenkær

Mail: .

Tlf. 28 97 16 94

 

..

 

Denne andelslejlighed må sælges til ekstern køber fra fredag d.26 juli kl 12

 

Borups alle 232 2tv

BA 232 2 tv Salgsopstilling 07 2019

 

Kontaktinformationer på sælger er:

 

Dennis Johansen

Tlf. 50 73 80 93

 

..

 

 

Denne andelslejlighed må sælges til ekstern køber fra fredag d.19 juli kl 12

 

Orienterings tidsplan vedr den første opsætning af vinduer.

Entreprenøren uddeler varslinger med de præcise datoer, til hver enkelt lejlighed, tre uger før de skal have adgang, og igen tre dage før.

Entreprenøren melder ud, at de indenfor de næste to uger, får bekræftelse fra producenten på modtagelse af vinduerne på resten af etaperne. Derefter kan de fremsende tidsplanen for øvrige etaper.

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Mandag, den 8. juli 2019 kl. 17.00

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

På bestyrelsens vegne indkalder vi hermed til ekstraordinær generalforsamling i henhold til

vedtægternes § 23, som afholdes

Mandag, den 8. juli 2019 kl. 17.00

Generalforsamlingen afholdes i gården og drejer sig om at få fuldmagt til at omlægge lån, jfr.

vedhæftede fil.

Vi er desværre nødt til at afholde en ekstraordinær generalforsamling, fordi tinglysningsdommeren

kræver at foreningen på en generalforsamling har givet bestyrelse og administrator fuldmagt til at

omlægge lånene.

Omlægning af lånene, vil ikke koster foreningen noget, men det vil give en likviditetsbesparelse på

kr. 158.500 årligt i de næste 30 år = kr. 4.755.000,00, så det er næsten synd hvis vi ikke griber

muligheden.

Da vi ikke tænker, at der kan være nogen i foreningen der har noget imod at få bedre lån, er der tale

om en formsag for at tilfredsstille tinglysningsdommeren, så han/hun ikke får problemer ved at

godkende.

Der skal være mindst 48 andelshavere repræsenteret.

De der møder kan bære 1 – og kun 1 – fuldmagt.

Vi forventer ikke at generalforsamlingen består af meget andet, end en registrering af mindst 48

medlemmer.

Der vedlægges lånetilbuddet fra Realkredit Danmark til orientering og hvis I har spørgsmål så

kontakt Jan Herbo-Rasmussen på firmaets telefon 33 25 63 11 mellem 10 og 15.00 dagligt.

Vi beklager det meget korte varsel her midt i sommerferien, men finder trøst i, at indkaldelsen

udsendes pr. mail til langt de fleste, således at man ser indkaldelsen selvom man måske er på ferie.

 

 

Sommerferie og gårdfest

Der holdes ikke åbent hus i juli pga. sommerferie.

Bestyrelsen kan altid kontaktes på mail

 

Dette års gårdfest holdes 3. aug, maden er som vanligt klar ca kl 18.

 

Første åbent hus efter ferien er onsdag den 7 aug kl 18-19

 

STATUS FOR UDSKIFTNING AF VINDUER OG DØRE 24.5.2019

KÆRE BEBOER I A/B BORUP

For kort tid siden fik vi den glædelige nyhed, at Københavns Kommune har givet tilsagn til at støtte udskiftningen af jeres vinduer. Det betyder at vi omsider kan sætte projektet i gang.

Her er en orientering om, hvad du kan forvente de kommende måneder.

 

HVORNÅR?

På grund af den forsinkede opstart, rammer produktionen af de første vinduer lige ind i industriferien, hvor der hverken produceres eller leveres vinduer. Vi forventer derfor at de første vinduer leveres 1. august, og at montagen startes straks derefter. Den samlede byggetid er beregnet til ni måneder.

Så snart vi kender leveringsdatoerne for vinduerne, kan vi lave tidsplanen. Her vil det fremgå, hvornår der monteres vinduer hvor.

 

HVAD MED VINTEREN?

Den sene byggestart, betyder også at vi når ind i de kolde måneder, før vi er færdige.

Vinduerne kan sagtens skiftes selvom det er koldt, men der er enkelte arbejder der ikke kan udføres, når temperaturen er for lav. Det gælder f.eks. fuger omkring vinduer. I så fald kommer håndværkerne tilbage og laver de sidste arbejder (udefra), når temperaturen stiger igen.

                                                                                                                                           

HVAD ER DET FOR NOGEN VINDUER?

Vinduerne der monteres, har sprosser, og er ellers opdelt som de nuværende vinduer, i 1, 2 eller 3 fag. Vinduerne er lavet af hvidmalet træ på indersiden, og mørkegrøn aluminium på ydersiden.

Vinduerne hedder Frame IC, og produceres af firmaet Ideal Combi. Det er et dansk firma, med produktion i Thy. Hvis du har lyst, kan du finde mere viden om vinduerne på www.idealcombi.dk.

Lige nu står et af vinduerne på viceværtkontoret, hvor du kan se det i viceværtens åbningstid i uge 22-23-24.

Vinduet skal senere monteres på etape A.

 

HVORDAN VED JEG HVORNÅR DER SKER NOGET?

Håndværkerne skal have adgang til din lejlighed mellem to og fire gange. Du får en besked tre uger før, og igen tre dage før de skal have adgang.

Varslingen bliver sendt pr. mail, eller afleveret i postkassen. Husk derfor at tjekke spamfilteret og tømme din postkasse, så du altid er orienteret.

I varslingen står alle de praktiske detaljer, f.eks. hvor nøgler skal afleveres, hvor meget der skal ryddes, for at håndværkerne kan komme til at arbejde, og hvordan du ved når de er helt færdige.

 

Når der er varslet adgang, er det MEGET vigtigt, at der gives adgang. Alle vinduer er produceret til ét bestemt vindueshul, og leveres i den rækkefølge, de skal monteres. Hvis håndværkerne ikke kan komme til at arbejde i din lejlighed, betyder det derfor at hele projektet går i stå. Projektet bliver både forsinket og dyrere, og de andre varslede beboere venter forgæves på håndværkerne.

 

HVORDAN?

Udskiftningen af vinduer tager kun ganske kort tid i hver lejlighed, typisk én dag på gadesiden, og én dag på gårdsiden.

Entreprenøren vil i størst muligt omfang montere vinduerne fra lift. Der opsættes altså kun stillads, hvis arbejdet ikke kan udføres fra lift.

De gamle vinduer tages ud, og nye vinduer sættes i på samme dag. Vi skifter vinduerne på én side af huset ad gangen, fordi det så er muligt at være hjemme, og også have sine kæledyr hjemme, mens der arbejdes.

Hvis der er forhold i din lejlighed der kræver en særligt løsning, eller tager længere tid at udføre, taler vi med dig om det først.

Når vinduerne i kælderen skiftes, skal kælderrummene ryddes i et omfang, så håndværkerne kan arbejde ved ydermuren. Kældervinduerne skiftes til sidst i hver etape. Tidspunktet vil fremgå af tidsplanen, men vi sørger også for, at du bliver varslet med en mail eller en seddel i postkassen.

 

HVAD KAN DU SELV GØRE

Noget af arbejdet larmer og støver, så vi anbefaler at du holder vinduerne lukket i dagtimerne. Hvis der opsættes stillads ud for din lejlighed, anbefaler vi tillige, at vinduerne kun er åbne når der er nogen hjemme, og at der evt. monteres en form for indbrudssikring på vinduet. Det kan f.eks. være et PN-beslag, der kan købes i byggemarkeder.

 

Luk kun medarbejdere ind, hvis du først har modtaget et skriftligt varsel. Alle håndværkerne skal bære synlig ID, der er udstedt af entreprenøren.

Vi beder om, at du ikke laver aftaler om arbejdet med håndværkerne.

 

NAVNE OG NUMRE

Beboerorienteringer, tidsplaner osv. bliver løbende lagt på hjemmesiden under punktet ”Vinduesudskiftning”. Bemærk, at tidsplanen kan blive ændret undervejs.

 

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller andet til arbejdet, er du velkommen til at kontakte administrator Jan Herbo-Rasmussen på tlf. 6144 1626 i dagtimerne.

 

Efter 1. august, kan Jan tillige træffes i forbindelse med at der afholdes byggemøder. Tidspunkt for dette skriver vi på hjemmesiden, når vi kender det.

 

Hovedentreprenøren hedder SVD (Sjællands Vindues- og Dørcenter A/S).

Den daglige byggeledelse varetages af Frank Hansen.

 

Byggestyringen udføres af sbs rådgivning A/S, ved projektleder Gunver Skaalum.

 

BYGGEPLADSEN

Håndværkerne er typisk i gang på alle hverdage, fra klokken 7 om morgenen, til cirka klokken 16. Der opstilles skurby på Vestergårdsvej, og der opbevares materialer i begge gårde.

 

Det er ikke tilladt at gå på stilladser eller lifte, heller ikke når håndværkerne er gået hjem. Håndværkerne sikrer pladsen hver dag før de går hjem, men der kan ikke lukkes effektivt af for adgang til lift og stilladser – HOLD ØJE MED BØRNENE!

Hvis der er fare for at materialer kan falde ned eller lignende, afspærrer vi området med skilte, kegler og/eller minebånd. Respekter afspærringerne.

Pas også på materialer og maskiner, der står tilgængeligt på ejendommen.

 

NØDSTILFÆLDE

I nødstilfælde skal du kontakte byggelederen, Frank Hansen, på NØDTELEFON 2024 8030

Nødstilfælde vil sige alvorlige ting, som ikke kan vente til næste arbejdsdag. Det kan f.eks. være en aktiv vandskade, eller et stillads der er ved at vælte i storm.

 

Vi glæder os til at komme i gang!

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen for A/B Borup,

Herbo Administration

sbs rådgivning.

 

Vindues model kan ses hos viceværten i hans kontortid.

Kommunens accept af ansøgningen

Kommunens accept af ansøgningen

Vestergårdsvej 25 2 tv

Salgsopstilling og vurdering

 

Kontakinformationer til sælger er:
Nick von der Gugten Bagger.
Tlf. 22 21 39 58
.
Denne andel må sælges til eksterne køber fra fredag d.17. maj kl.12

Bestyrelsesmøde d. 01/05/2019

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 01/05/2019

Til stede: Boel, Susanne, Steffen, Mikkel, Amalie, Ane og Jon

Referent: Jon

 

Dagsorden:

 • Konstituerende Bestyrelsesmøde
 • Introduktion til bestyrelsesarbejde
 • Sommerfest
 • Vindue til fremvisning
 • Dyr i gården
 • Kommentarer omkring Generalforsamling
 • Legeplads
 • Festlige Lejligheder
 • (besøg)

 

 • Konstituerende Bestyrelsesmøde

 

Bestyrelsen har fået nogle nye medlemmer og skal på dette konstituerende møde sætte nogle poster og arbejdsopgaver. Begge suppleanter kom det til første møde, så bestyrelsen var fuldtallige under konstitueringen.

Bestyrelsen ser nu sådan ud:

Formand – Jon
Næstformand – Susanne
Kasser – Boel
Menigt medlem – Steffen
Menigt medlem – Mikkel
1. Suppleant – Amalie
2. Suppleant – Ane

Arbejdsopgaver i bestyrelsen:

Viceværtkontakt – Boel
Haveansvar – Steffen, Mikkel
Beboerklager – Susanne, Jon, Steffen
Referent – Jon, Amalie
Byggesager – Boel
Hjemmeside – Boel
Netværk – Boel, Jon

 

 • Introduktion til bestyrelsesarbejde

Nye medlemmer i bestyrelsen er ikke forventet at lave andet end at følge med i mails og komme vores månedlige møde og byde ind når de ønsker.

Vi har procedurer for næsten alting i foreningen så for det meste skal man bare vide hvad der skal svares, eller sendes videre til administrator.
Der bliver også snakket lidt om at sørge for at inkluderer resten af bestyrelsen i ting man laver i foreningen, så alt hvad vi laver er så tydeligt som muligt.

Vi arrangere at alle kommer med på vores mails, så nye medlemmer kan kigge med og lærer vores almene svar.

 

 • Sommerfest

Sommerfesten i år bliver d. 3 August, og kan blive lidt interessant, da det er midt i vores byggeprojekt, og vinduerne og stillads sandsynligvis kommer til at tage en del af gårdspladsen.

Vi vil snakke med administrator og forsøge at lave noget plads på fodboldbanen hvor vi plejer at holde festen.

 

 • Vindue til fremvisning
 1. 15 maj får vi et vindue fremvisnings leveret.

Det ville være at finde i Viceværtens kontor indenfor hans kontor tider, samt til bestyrelsens åbent hus.

 

 • Dyr i gården

Der var en diskussion omkring løse katte og hunde i gården samt brug af græs arealet i gården til at lufte hunde.

Der blev ikke taget nogen beslutninger, men der blev løftet et forslag der måske vil blive stillet til generalforsamlingen næste år.

 

 • Kommentarer omkring Generalforsamling

Under åbent hus havde bestyrelsen besøg af en beboer, der havde nogle kommentarer omkring afviklingen af vores seneste generalforsamling. Der blev ønsket en mere formel afstemning på både fastsætning af ny andelskrone, samt valg af bestyrelses medlemmer.

Der blev også ønsket af mere af snakken til generalforsamlingen vil blive gjort af bestyrelsen, frem for administrator.

Dette vil blive taget til efterretning, og bestyrelsen snakkede senere om at forsøge at være mere synlige til generalformsalingerne.

 

 • Legeplads

Vores gamle legehus på legepladsen var blevet for gammelt og usikkert, så bestyrelsen bad foreningens tømrer om at rive den ned, så der ikke nåede at ske nogen skader.

Steffen vil nu lede efter forslag til nyt legehus eller lign. til legepladsen.

Steffen vil gerne stå for fastelavn, og måske noget påske noget.

Juletræs tænding har ikke tiltrukket mange tidligere.

 

 • Festlige lejligheder

I tidligere år har foreningen har fejret fastelavn i gården, men siden den tidligere arrangør forlod foreningen, er det ikke blevet til noget de sidste par år.

Steffen har nu påtaget sig at arrangere fastelavn for børnene i gården og måske også noget til næste Påske.

Der var snak om noget juletræs tænding, men det blev nævnt at da det blev arrangeret for nogle års siden, kom der meget få folk til æbleskiver og gløgg.

 

Der var 5 beboer der kom og stillede spørgsmål, og en der kom for at give feedback angående vores foregående generalforsamlingen.

 

 • :29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.
« Ældre indlæg

© 2019 A/B Borup

Tema af Anders NorenOp ↑