A/B Borup

Den sunde andelsboligforening

Borups alle 204 st th

Salgsopstilling og vurdering

.

.

Info på sælger er:
Armando Perez-Cueto
..
Denne andel må sælges til ekstern køber fra fredag den 12 juni kl 12.

Vestergårdsvej 19 st

Sammenlagt lejlighed med brugsret og pasningspligt op 2 havestykker foran lejligheden.

Salgsopstilling og vurdering

.

.

Kontakt informationer på sælger er:
Thomas Grego v⁄Amer Sulman i henhold til fuldmagt.
Amer Sulman er i firmaet Bindia, og der er det p.t. Rasmus Langhborn der tager sig af salget.
.
Sælger er gjort opmærksom på, at inden salg skal der som et minimum ske udbedring af toilet og aquastop, samt el.
Sælger bedes være opmærksom på, at man ikke kan betinge sig at køber skal overtage løsøre, idet en køber i henhold til gældende lovgivning, har ret til at fravælge løsøret, blot til orientering.
.
.
.
.
.
Denne lejlighed kan sælges til ekstern køber fra fredag d.29 maj kl 12

Borups alle 212 1 th

Salgsopstilling og vurdering

.

.
Kontaktinformationer til sælger er:
.
Nis Ebstrup
.
.
.
Denne andel må sælges til ekstern køber fra fredag d.29 maj kl 12

Vestergårdsvej 19 1 tv

Salgsopstilling og vurdering

 

Kontaktinfo for sælger er:
Mathias Fallesen
Mobil: 40 88 52 53
.
Inden salget skal der udbedres fejl- og mangler:
Visse mangler kan ikke overtages af køber, og du bedes derfor inden salg sørge for følgende:
.
– Udbedring af fuger.
– Ulovligt el iht. el-synsrapporten.
– Reetablering af ventilation.
.
.
Denne andel kan sælges til eksterne køber fra fredag d.22 maj kl.12

Vestergårdsvej 13 2 th

Salgsopstilling og vurdering

 

Kontakt-info for sælger er:
Mobil 25 34 03 81
Denne andel kan sælges til eksterne købere fra fredag d.22 maj kl 12

Borupsalle 224 st th

Salgsopstilling og vurdering

 

Kontakt til sælger

Aminullah Durani.

Mail: .

Mobil: 60 65 45 85.

 

Sælger er informeret om, at der skal ske udbedring af fejl- og mangler ved el, inden overtagelsesdagen.

 

 

 

Denne andel må sælge til eksterne købere fra fredag d. 8 maj 2020 kl 12

Bestyrelsesmøde d. 04/03/2020

Bestyrelsesmøde d. 04/03/2020

 

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 04/03/2020

Til stede: Boel, Susanne, Amalie, Steffen, Mikkel og Jon

Referent: Jon

 

Dagsorden:

 • Renovering af erhvervslejemål
 • Nyt lån
 • Efterisolering af rør
 • Velkomst flier
 • (besøg)

 

 • Renovering af ervhervslejemål

Vi har fundt en ny lejer til vores erhvervslejemål, det skal blive til en sundhedsklinik. Før indflytningen sørger foreningen for at oprette beton gulvet som har nogle lunker, og ligger fliser. Betalingen for forbedringen vil blive betalt over lejen de næste 30 år.

 

 • Nyt lån

Vi får meldinger om at igen er chance for at få et billigere lån. Det er nu muligt at få vores 1% lån ned i 0,7%, hvilket ville give en 2.5mill værdi gevinst over 30 år. Bestyrelsen kunne indkalde til ekstraordinære generalforsamlinger nu før den ordinærer, for at tage nyt lån. Men det ville sandsynligvis kræve mere end én, hvis vi ikke får nok til at møde op til forsamlingen. Eksperter rådgiver at vi ikke behøver at rykke hurtigt for at gribe denne chance.

Derfor anbefaler administrator i stedet at vi til den ordinærer generalforsamling beder foreningen om at give en bevilling til bestyrelsen, til at omlågge lån når det kan betale sig. Det har foreningen gjort før, men beslutningen skal vedtages hvert år for at det kan lade sig gøre.

 

 • Efterisolering af rør

Viceværten har i konstateret manglende isolering af vandrør i flere kældrer. Vi får derfor installeret nyt isolering for at spare på varmen.

 

 • Bestyrelsens beretning

Vi går nu i gang med at skrive bestyrelsens beretning til inkaldelsen af vores ordinære generalforsamling.

 

 • Velkomst flier

Steffen starter arbejde på en velkomst flier til nye beboere som fortæller dem lidt mere om vores forening. Den vil blandt andet fortælle om gårdfest, hjemmeside og hvordan man holder sin lejlighed fri for skimmelsvamp.

 

Der blev forslået at vi invisterer i at udvikle en app til beboere i foreningen. Efter en snak mener bestyrelsen ikke at det er værd at invistere i på nuværende tidpunkt, da vores hjemmeside tjener det samme formål.

Vi havde 1 beboer forbi til åbent hus .

Intet andet til evt.

 

 • :29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

Orienterings tidsplan vedr opsætning af vinduer.

Entreprenøren uddeler varslinger med de præcise datoer, til hver enkelt lejlighed, 2 uger før de skal have adgang, og igen 2 dage før.

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde 4 dec 2019

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 04/12/2019

Til stede: Boel, Steffen, Ane, Mikkel, Amalie og Jon

Referent: Jon

 

Dagsorden:

 • Byggesag
 • Ferie
 • (besøg)

 

 • Byggesag

Der har generelt været god feedback fra beboerne angående arbejdet lavet på vores vinduer. De har også indtil nu holdt sig nogenlunde til tidsplanen.

Håndværkerne lader dog til at være gået i stå i den ene side af gården, så bestyrelsen rykker entreprenøren i et forsøg på at holde planen bliver så meget som muligt.

Håndværkerne flytter nogle store maskiner rundt, og rammer nogle gange nogle ting, en hæk måtte ligge sig lidt ned midt i måneden.
Et par beboere har også oplevet at få deres cykel ridset efter de er blevet flyttet af håndværkerne. Hvis andre har oplevet det samme, opfordres der til at skrive til administrator og bestyrelsen. Kontakt info står i alle opgange.

 

 • Ferie

Bestyrelsen holder som vanligt ferie i januar, og der er derfor først åbent hus igen d. 5 februar.

 

Der var ingen beboere forbi til åbent hus i dag.

Intet andet til evt.

 

 • :29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmøde 2 okt

Bestyrelsesmøde 2 okt

Ingen punkter til behandling

 

 

« Ældre indlæg

© 2020 A/B Borup

Tema af Anders NorenOp ↑