A/B Borup

Den sunde andelsboligforening

Vestergårdsporten 3 st th

Salgsopstilling og vurdering

 

Lejlighed med brugsret og pasningspligt til lille have.

Bemærk at størrelsen på haven ved salg bliver reduceret til at være foran lejlighedens vinduer.

 

Kontaktinformationerne til sælger er:

 

Anne Brinch.

Mobil: 26 24 11 71

Mail:

.

.

.

.

Denne andel må sælges til eksterne købere fra fredag d.24. maj kl 12

Vindues model kan ses hos viceværten i hans kontortid.

Kommunens accept af ansøgningen

Kommunens accept af ansøgningen

Vestergårdsvej 25 2 tv

Salgsopstilling og vurdering

 

Kontakinformationer til sælger er:
Nick von der Gugten Bagger.
Tlf. 22 21 39 58
.
Denne andel må sælges til eksterne køber fra fredag d.17. maj kl.12

Bestyrelsesmøde d. 01/05/2019

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 01/05/2019

Til stede: Boel, Susanne, Steffen, Mikkel, Amalie, Ane og Jon

Referent: Jon

 

Dagsorden:

 • Konstituerende Bestyrelsesmøde
 • Introduktion til bestyrelsesarbejde
 • Sommerfest
 • Vindue til fremvisning
 • Dyr i gården
 • Kommentarer omkring Generalforsamling
 • Legeplads
 • Festlige Lejligheder
 • (besøg)

 

 • Konstituerende Bestyrelsesmøde

 

Bestyrelsen har fået nogle nye medlemmer og skal på dette konstituerende møde sætte nogle poster og arbejdsopgaver. Begge suppleanter kom det til første møde, så bestyrelsen var fuldtallige under konstitueringen.

Bestyrelsen ser nu sådan ud:

Formand – Jon
Næstformand – Susanne
Kasser – Boel
Menigt medlem – Steffen
Menigt medlem – Mikkel
1. Suppleant – Amalie
2. Suppleant – Ane

Arbejdsopgaver i bestyrelsen:

Viceværtkontakt – Boel
Haveansvar – Steffen, Mikkel
Beboerklager – Susanne, Jon, Steffen
Referent – Jon, Amalie
Byggesager – Boel
Hjemmeside – Boel
Netværk – Boel, Jon

 

 • Introduktion til bestyrelsesarbejde

Nye medlemmer i bestyrelsen er ikke forventet at lave andet end at følge med i mails og komme vores månedlige møde og byde ind når de ønsker.

Vi har procedurer for næsten alting i foreningen så for det meste skal man bare vide hvad der skal svares, eller sendes videre til administrator.
Der bliver også snakket lidt om at sørge for at inkluderer resten af bestyrelsen i ting man laver i foreningen, så alt hvad vi laver er så tydeligt som muligt.

Vi arrangere at alle kommer med på vores mails, så nye medlemmer kan kigge med og lærer vores almene svar.

 

 • Sommerfest

Sommerfesten i år bliver d. 3 August, og kan blive lidt interessant, da det er midt i vores byggeprojekt, og vinduerne og stillads sandsynligvis kommer til at tage en del af gårdspladsen.

Vi vil snakke med administrator og forsøge at lave noget plads på fodboldbanen hvor vi plejer at holde festen.

 

 • Vindue til fremvisning
 1. 15 maj får vi et vindue fremvisnings leveret.

Det ville være at finde i Viceværtens kontor indenfor hans kontor tider, samt til bestyrelsens åbent hus.

 

 • Dyr i gården

Der var en diskussion omkring løse katte og hunde i gården samt brug af græs arealet i gården til at lufte hunde.

Der blev ikke taget nogen beslutninger, men der blev løftet et forslag der måske vil blive stillet til generalforsamlingen næste år.

 

 • Kommentarer omkring Generalforsamling

Under åbent hus havde bestyrelsen besøg af en beboer, der havde nogle kommentarer omkring afviklingen af vores seneste generalforsamling. Der blev ønsket en mere formel afstemning på både fastsætning af ny andelskrone, samt valg af bestyrelses medlemmer.

Der blev også ønsket af mere af snakken til generalforsamlingen vil blive gjort af bestyrelsen, frem for administrator.

Dette vil blive taget til efterretning, og bestyrelsen snakkede senere om at forsøge at være mere synlige til generalformsalingerne.

 

 • Legeplads

Vores gamle legehus på legepladsen var blevet for gammelt og usikkert, så bestyrelsen bad foreningens tømrer om at rive den ned, så der ikke nåede at ske nogen skader.

Steffen vil nu lede efter forslag til nyt legehus eller lign. til legepladsen.

Steffen vil gerne stå for fastelavn, og måske noget påske noget.

Juletræs tænding har ikke tiltrukket mange tidligere.

 

 • Festlige lejligheder

I tidligere år har foreningen har fejret fastelavn i gården, men siden den tidligere arrangør forlod foreningen, er det ikke blevet til noget de sidste par år.

Steffen har nu påtaget sig at arrangere fastelavn for børnene i gården og måske også noget til næste Påske.

Der var snak om noget juletræs tænding, men det blev nævnt at da det blev arrangeret for nogle års siden, kom der meget få folk til æbleskiver og gløgg.

 

Der var 5 beboer der kom og stillede spørgsmål, og en der kom for at give feedback angående vores foregående generalforsamlingen.

 

 • :29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

Mads trækker sig fra bestyrelsen af personlige årsager.

Resten af bestyrelsen takker Mads for det store arbejde han har udført i foreningen.

Da vi er ret tæt på ordinær generalforsamling giver det ikke mening at indsætte en suppleant.

28 marts Mail bestyrelses møde

.Bestyrelsen har enstemmigt vedtaget at konvertere vores kreditforeningslån til et nyt 1,5% 30 årigt fastforrentet.

Begrundelse for forslaget:
.
På generalforsamling 2018 fik bestyrelsen mandat til at omlægge lån hvis der viste sig en mulighed.
.
I går fik vi at vide at 1,5% lånene lukker i dag fordi kursen vil komme over 100.
Vi har forhandlet med Realkredit Danmark og der er i nat udarbejdet et tilbud på omlægning af vores nuværende lån til 1 fastforrentet 1,5% lån med løbetid 30 år.
Altså ikke på nogen måde “farligt” – et mormorlån.
.
Hvis vi siger jatak nu kan kursen fastlåses på 99,3 hvilket vil give det mindste kurstab vi har set nogensinde.
.
Ydelsen vil falde fra det nuværende med 394.000 årligt.
.
Stiftelsesprovisionen bortfalder (besparelse15.000)
.
Bidragsprocenten har vi forhandlet ned til 0,40% fra 0,45%
.
Obligationsrestgælden stiger med 580.000 (det er meget lidt i forhold til 79 mio) og hurtigt tjent hjem med en årlig besparelse på næsten 400.000.

11/03/19 Bestyrelsen holdt møde med vores rådgivere fra SBSBY samt Administrator

Bestyrelsen har d. 11/03/19 holdt møde med vores rådgivere fra SBSBY samt Administrator, angående det fortløbende vindues projekt.

Vores udbuds runde er nu gennemført og det materiale får vi nu tjekket igennem, før en endelig beslutning omkring valg af byggefirma skal træffes.
I mellemtiden ventes der stadig på politisk godkendelse, angående vores ansøgning om byfornyelsesstøtte.
Borgerrepræsentationen godkendte den 22. november 2018, forvaltningens indstilling om at yde støtte til vores ejendom.
Desværre er bygningsfornyelsessager, lige som alle kommunale anlægsprojekter, omfattet af det anlægsmåltal som regeringen og Kommunernes Landsforening har fastsat.
Anlægsmåltallet for 2019 er væsentligt lavere end forventet, hvilket har gjort bearbejdningstiden længere.
Vi venter nu på at Teknik- og Miljøudvalget genbehandler beslutningen fra 2018, hvilket forventes at ske på mødet d. 18. marts 2019.
Vores rådgivere mener at vi har gode chancer for at modtage støtten, grundet størrelsen af vores forening, samt den tydelig støj-gene Borup’s Allé udgør.
Støtten, skulle den blive godkendt, formodes at være i en størrelsesorden af flere millioner.
Hvis vi påbegynder byggesagen inden ansøgningen er blevet godkendt, vil vi ikke længere være berettiget til støtte.
Derfor har Bestyrelsen valgt at lade sagen vente, indtil svar er givet fra Teknik- og Miljøudvalget.

Bestyrelsesmøde d. 6. marts 2019

Til stede: Amalie, Susanne, Mikkel, Michael, Jon, Steffen & Mads
Fraværende: Ingen!
Referent: Mads

Dagsorden:

 • Besøgende
 • Vinduesprojekt
 • Eventuelt

 

 • Besøgende

Ingen 🙁

 

 • Vinduesprojekt

Der afholdes møde mellem bestyrelsen, SBSBY og Herbo mandag d. 11. marts 2019. Der er stadig intet nyt om Københavns Kommunes potentielle tilskud.

 

 • Eventuelt

 

 • :29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

Afstemning vedr farvevalg

Så er afstemningen slut og blev som følger:

Hvid 12

Københavnergrøn  75

Ved ikke  3

Ugyldige 2

Ialt 92.

 

« Ældre indlæg

© 2019 A/B Borup

Tema af Anders NorenOp ↑