A/B Borup

Den sunde andelsboligforening

Borups alle 230 1 tv

Salgopstilling og vurdering

 

Kontakt sælger

Jais Vemmer

Tlf 60181275

 

 

Denne andel må sælges til ekstern køber fra fredag  d.29/3 kl 12.

11/03/19 Bestyrelsen holdt møde med vores rådgivere fra SBSBY samt Administrator

Bestyrelsen har d. 11/03/19 holdt møde med vores rådgivere fra SBSBY samt Administrator, angående det fortløbende vindues projekt.

Vores udbuds runde er nu gennemført og det materiale får vi nu tjekket igennem, før en endelig beslutning omkring valg af byggefirma skal træffes.
I mellemtiden ventes der stadig på politisk godkendelse, angående vores ansøgning om byfornyelsesstøtte.
Borgerrepræsentationen godkendte den 22. november 2018, forvaltningens indstilling om at yde støtte til vores ejendom.
Desværre er bygningsfornyelsessager, lige som alle kommunale anlægsprojekter, omfattet af det anlægsmåltal som regeringen og Kommunernes Landsforening har fastsat.
Anlægsmåltallet for 2019 er væsentligt lavere end forventet, hvilket har gjort bearbejdningstiden længere.
Vi venter nu på at Teknik- og Miljøudvalget genbehandler beslutningen fra 2018, hvilket forventes at ske på mødet d. 18. marts 2019.
Vores rådgivere mener at vi har gode chancer for at modtage støtten, grundet størrelsen af vores forening, samt den tydelig støj-gene Borup’s Allé udgør.
Støtten, skulle den blive godkendt, formodes at være i en størrelsesorden af flere millioner.
Hvis vi påbegynder byggesagen inden ansøgningen er blevet godkendt, vil vi ikke længere være berettiget til støtte.
Derfor har Bestyrelsen valgt at lade sagen vente, indtil svar er givet fra Teknik- og Miljøudvalget.

Bestyrelsesmøde d. 6. marts 2019

Til stede: Amalie, Susanne, Mikkel, Michael, Jon, Steffen & Mads
Fraværende: Ingen!
Referent: Mads

Dagsorden:

 • Besøgende
 • Vinduesprojekt
 • Eventuelt

 

 • Besøgende

Ingen 🙁

 

 • Vinduesprojekt

Der afholdes møde mellem bestyrelsen, SBSBY og Herbo mandag d. 11. marts 2019. Der er stadig intet nyt om Københavns Kommunes potentielle tilskud.

 

 • Eventuelt

 

 • :29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

Afstemning vedr farvevalg

Så er afstemningen slut og blev som følger:

Hvid 12

Københavnergrøn  75

Ved ikke  3

Ugyldige 2

Ialt 92.

 

6 feb. Status

Københavns Kommune hænger desværre stadig i bremsen angående tilskud til vinduesprojektet. Indstillingen til tilskuddet blev som sådan godkendt i november 2018, men den endelige godkendelse af indstillingen og dermed tilskudsgivelsen og beløbsansættelsen er endnu engang blevet udskudt. Denne gang til primo marts 2019. Vores administrator (Herbo) og SBS har licitationspapirer klar og undersøger nu hvor langt videre de kan gå med udbuddet uden at et tilskud mistes.

A/B Borup – Bestyrelsesmøde d. 6. februar 2019

Til stede: Susanne, Mikkel, Michael, Jon, Steffen & Mads
Fraværende: Amalie
Referent: Mads

Dagsorden:

 • Besøgende
 • Vinduesprojekt
 • Eventuelt

 

 • Besøgende

Der var spørgsmål om lofts- og kælderrum og fordelingen. Som udgangspunkt har man kun ret til et styk opbevaringsrum. Dvs. enten ét loftsrum eller ét kælderrum. Naboopgangenes andele kan blive tildelt et rum, hvis deres opgang har meget få rum.

Så var der spørgsmål om fremgangsmetoden ved lejelejligheders salg. Det er bestyrelsen, der står for salget af lejelejlighederne, når de bliver omdannet til andelsbolig. Et salg foregår ikke efter først-til-mølle-princippet, da bestyrelsen har beslutningskompetence, således at fx en forhenværende ekskluderet andelshaver ikke kan komme ind.

Spørgsmål om kælderrum og opstilling af vaskemaskine i vaskekælderen. I de opgange, hvor der er vaskekælder, har andelshaver ret til at få opstillet vaskemaskine, på egen regning og man skal selv have trukket strøm fra andelen og ned til vaskekælderen. Er der ikke adgang til vaskekælderrummet kan man tale med viceværten om at få adgang.

Opskrivning til andele? Man kan, som eksisterende andelshaver, opskrive sig på den interne venteliste. Bare skriv til vores administrator (Herbo) og sørg for at gemme din kvittering for opskrivning. Vi henviser i øvrigt til vores vedtægter, hvor der står hvem, der har fortrinsret ift. fx sammenlægning af andele.

Badeværelse? Ansøgning? Hvordan? Vores hjemmeside beskriver processen for ansøgning om ombygning af lejligheden, herunder (om)bygning af badeværelse.

 

 • Vinduesprojekt

Københavns Kommune hænger desværre stadig i bremsen angående tilskud til vinduesprojektet. Indstillingen til tilskuddet blev som sådan godkendt i november 2018, men den endelige godkendelse af indstillingen og dermed tilskudsgivelsen og beløbsansættelsen er endnu engang blevet udskudt. Denne gang til primo marts 2019. Vores administrator (Herbo) og SBS har licitationspapirer klar og undersøger nu hvor langt videre de kan gå med udbuddet uden at et tilskud mistes.

 

 • Eventuelt

Herbo er i gang med planlæggelse af generalforsamling 2019 – FORELØBIG dato er planlagt til 23. april 2019, men kan SAGTENS ændre sig. Andelshavere, der går og overvejer forslag til foreningen bør forberede deres forslag grundigt med diverse konsekvenser for gennemførelsen af forslaget (herunder økonomiske konsekvenser) og gøre det nemt for generalforsamlingen at sige ja tak eller nej tak, til forslaget. Vi vil dog nævne at vi snart bruger alle opsparede midler til vinduesprojektet og yderligere skal have skiftet mange gadedøre også.

 • :29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmøde d. 2. januar 2019

A/B Borup – Bestyrelsesmøde d. 2. januar 2019

Til stede: Amalie, Michael, Jon, Steffen & Mads
Fraværende: Susanne & Mikkel
Referent: Mads

Dagsorden:

 • Besøgende
 • Vinduesprojekt
 • Eventuelt

 

 • Besøgende

Der var ingen, der havde lyst til at besøge os i denne omgang 🙂

 • Vinduesprojekt

Vi havde forventet et svar fra Københavns Kommune angående tilskud d. 23. december 2018. Det svar er desværre blevet udskudt til 7. januar 2019 – derfor afventes denne dato.

 

 • Eventuelt

Intet

 • :29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

A/B Borup – Bestyrelsesmøde d. 5. december 2018

 

Til stede: Susanne, Michael, Jon, Steffen & Mads
Fraværende: Mikkel & Amalie
Referent: Mads

Dagsorden:

 • Besøgende
 • Vinduesprojekt
 • Eventuelt

 

 • Besøgende

Der var ingen, der havde lyst til at besøge os i denne omgang 🙂

 • VinduesprojektVi har fået en sværm af opfølgende spørgsmål fra SBSBY efter informationsmødet omkring vinduesprojektet. Vi må desværre meddele, at 1. januar 2019 er skæringsdatoen for hvornår Herbo skal have ansøgning/tilkendegivelse om .. havedør.. fra.. kommunen?… noget…

  Addendum (2. januar 2019): Referatet var lidt upræcist sidst. Den gamle overstregede tekst er derfor erstattet med nedenstående.
  Vi må desværre meddele, at 1. januar 2019 er skæringsdatoen for hvornår Herbo skal have ansøgning/tilkendegivelse om havedørsønske fra andelshavere. Detaljerne om hvad, der præcist ønskes er uklare, og derfor anbefaler vi at man tager kontakt til Herbo for tydeliggørelse.

 • Eventuelt

Vi har glemt at starte cykeloprydning som vi talte om i september og november. Vi prøver at huske at sætte det i gang.

 • §29 Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

A/B Borup – Bestyrelsesmøde d. 7. november 2018

 

Til stede: Susanne, Jon, Boel, Mikkel & Mads
Fraværende: Steffen og Amalie
Referent: Mads

Dagsorden:

 • Besøgende
 • Vinduesprojekt
 • Eventuelt

 

 • Besøgende

Der var ingen, der havde lyst til at besøge os i denne omgang 🙂

 • Vinduesprojekt

Vi fik desværre ikke godkendt tilskud via støjpuljen hos Københavns Kommune – men der findes en anden pulje vi søger tilskud i. Det afventer vi. Kommunen har dog godkendt at vi vil anvende alu/træ-vinduer. Beboermøde er indkaldt til 29. november 2018 og vi håber at alle kommer og bliver informeret omkring projektet.

 • Eventuelt

Vi har glemt at starte cykeloprydning som vi talte om i september. Vi prøver at huske at sætte det i gang.

En beboer har igen søgt dispensation til at fremleje sin andel, endnu en gang. Denne dispensation er ikke givet.

 • :29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

indkaldelse til info møde

Beboermøde torsdag den 29.11.2018 kl. 18.00

Afholdes i i Ansgar Kirke, Mågevej 33

26.4.2018 besluttede generalforsamlingen, at der skal udskiftes vinduer i hele ejendommen.

Siden da er der sket en masse og vi vil derfor gerne have lejlighed til at orientere jer og besvare spørgsmål.

Vi tænker, at det vil blive en orientering om forløbet indtil nu, status på projektet og hvordan projektet vil forløbe fremover med hensyn til tidsplan og praktiske foranstaltninger.

Der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål og til at røre ved nogle medbragte prøveeksemplarer.

Fra SBSBY, SBS Rådgivning A/, Arkitekter og ingeniører deltager Projektleder Gunver Skaalum Arkitekt M.A.A. som I kender fra dengang Gunver var projektleder på istandsættelsen af opgangene.

Vi glæder os til at se jer og har i den anledning reserveret den store sal i kirken.

Med venlig hilsen

Jan Herbo-Rasmussen

« Ældre indlæg

© 2019 A/B Borup

Tema af Anders NorenOp ↑