A/B Borup

Den sunde andelsboligforening

Kategori: Sidste nyt (side 1 af 4)

Information om vinduer med brandpost

Vinduer med brandpost

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Mandag, den 8. juli 2019 kl. 17.00

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

På bestyrelsens vegne indkalder vi hermed til ekstraordinær generalforsamling i henhold til

vedtægternes § 23, som afholdes

Mandag, den 8. juli 2019 kl. 17.00

Generalforsamlingen afholdes i gården og drejer sig om at få fuldmagt til at omlægge lån, jfr.

vedhæftede fil.

Vi er desværre nødt til at afholde en ekstraordinær generalforsamling, fordi tinglysningsdommeren

kræver at foreningen på en generalforsamling har givet bestyrelse og administrator fuldmagt til at

omlægge lånene.

Omlægning af lånene, vil ikke koster foreningen noget, men det vil give en likviditetsbesparelse på

kr. 158.500 årligt i de næste 30 år = kr. 4.755.000,00, så det er næsten synd hvis vi ikke griber

muligheden.

Da vi ikke tænker, at der kan være nogen i foreningen der har noget imod at få bedre lån, er der tale

om en formsag for at tilfredsstille tinglysningsdommeren, så han/hun ikke får problemer ved at

godkende.

Der skal være mindst 48 andelshavere repræsenteret.

De der møder kan bære 1 – og kun 1 – fuldmagt.

Vi forventer ikke at generalforsamlingen består af meget andet, end en registrering af mindst 48

medlemmer.

Der vedlægges lånetilbuddet fra Realkredit Danmark til orientering og hvis I har spørgsmål så

kontakt Jan Herbo-Rasmussen på firmaets telefon 33 25 63 11 mellem 10 og 15.00 dagligt.

Vi beklager det meget korte varsel her midt i sommerferien, men finder trøst i, at indkaldelsen

udsendes pr. mail til langt de fleste, således at man ser indkaldelsen selvom man måske er på ferie.

 

 

Sommerferie og gårdfest

Der holdes ikke åbent hus i juli pga. sommerferie.

Bestyrelsen kan altid kontaktes på mail

 

Dette års gårdfest holdes 3. aug, maden er som vanligt klar ca kl 18.

 

Første åbent hus efter ferien er onsdag den 7 aug kl 18-19

 

Vindues model kan ses hos viceværten i hans kontortid.

Kommunens accept af ansøgningen

Kommunens accept af ansøgningen

Vestergårdsvej 25 2 tv

Salgsopstilling og vurdering

 

Kontakinformationer til sælger er:
Nick von der Gugten Bagger.
Tlf. 22 21 39 58
.
Denne andel må sælges til eksterne køber fra fredag d.17. maj kl.12

28 marts Mail bestyrelses møde

.Bestyrelsen har enstemmigt vedtaget at konvertere vores kreditforeningslån til et nyt 1,5% 30 årigt fastforrentet.

Begrundelse for forslaget:
.
På generalforsamling 2018 fik bestyrelsen mandat til at omlægge lån hvis der viste sig en mulighed.
.
I går fik vi at vide at 1,5% lånene lukker i dag fordi kursen vil komme over 100.
Vi har forhandlet med Realkredit Danmark og der er i nat udarbejdet et tilbud på omlægning af vores nuværende lån til 1 fastforrentet 1,5% lån med løbetid 30 år.
Altså ikke på nogen måde “farligt” – et mormorlån.
.
Hvis vi siger jatak nu kan kursen fastlåses på 99,3 hvilket vil give det mindste kurstab vi har set nogensinde.
.
Ydelsen vil falde fra det nuværende med 394.000 årligt.
.
Stiftelsesprovisionen bortfalder (besparelse15.000)
.
Bidragsprocenten har vi forhandlet ned til 0,40% fra 0,45%
.
Obligationsrestgælden stiger med 580.000 (det er meget lidt i forhold til 79 mio) og hurtigt tjent hjem med en årlig besparelse på næsten 400.000.

11/03/19 Bestyrelsen holdt møde med vores rådgivere fra SBSBY samt Administrator

Bestyrelsen har d. 11/03/19 holdt møde med vores rådgivere fra SBSBY samt Administrator, angående det fortløbende vindues projekt.

Vores udbuds runde er nu gennemført og det materiale får vi nu tjekket igennem, før en endelig beslutning omkring valg af byggefirma skal træffes.
I mellemtiden ventes der stadig på politisk godkendelse, angående vores ansøgning om byfornyelsesstøtte.
Borgerrepræsentationen godkendte den 22. november 2018, forvaltningens indstilling om at yde støtte til vores ejendom.
Desværre er bygningsfornyelsessager, lige som alle kommunale anlægsprojekter, omfattet af det anlægsmåltal som regeringen og Kommunernes Landsforening har fastsat.
Anlægsmåltallet for 2019 er væsentligt lavere end forventet, hvilket har gjort bearbejdningstiden længere.
Vi venter nu på at Teknik- og Miljøudvalget genbehandler beslutningen fra 2018, hvilket forventes at ske på mødet d. 18. marts 2019.
Vores rådgivere mener at vi har gode chancer for at modtage støtten, grundet størrelsen af vores forening, samt den tydelig støj-gene Borup’s Allé udgør.
Støtten, skulle den blive godkendt, formodes at være i en størrelsesorden af flere millioner.
Hvis vi påbegynder byggesagen inden ansøgningen er blevet godkendt, vil vi ikke længere være berettiget til støtte.
Derfor har Bestyrelsen valgt at lade sagen vente, indtil svar er givet fra Teknik- og Miljøudvalget.

Bestyrelsesmøde d. 6. marts 2019

Til stede: Amalie, Susanne, Mikkel, Michael, Jon, Steffen & Mads
Fraværende: Ingen!
Referent: Mads

Dagsorden:

  • Besøgende
  • Vinduesprojekt
  • Eventuelt

 

  • Besøgende

Ingen 🙁

 

  • Vinduesprojekt

Der afholdes møde mellem bestyrelsen, SBSBY og Herbo mandag d. 11. marts 2019. Der er stadig intet nyt om Københavns Kommunes potentielle tilskud.

 

  • Eventuelt

 

  • :29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

Afstemning vedr farvevalg

Så er afstemningen slut og blev som følger:

Hvid 12

Københavnergrøn  75

Ved ikke  3

Ugyldige 2

Ialt 92.

 

Ældre indlæg

© 2020 A/B Borup

Tema af Anders NorenOp ↑