Kontakt info til sælger er: 

John Gabriel Sørensen

Tlf. 40 46 38 00

Denne andel kan sælges til ekstern køber fra fredag d. 2april kl 12