A/B Borup

Den sunde andelsboligforening

Kategori: vindues projekt (side 1 af 2)

Orienterings tidsplan vedr opsætning af vinduer.

Entreprenøren uddeler varslinger med de præcise datoer, til hver enkelt lejlighed, 2 uger før de skal have adgang, og igen 2 dage før.

 

 

 

 

 

 

Information om vinduer med brandpost

Vinduer med brandpost

INFORMATION OMKRING VINDUESUDSKIFTNINGEN GÅRDSIDE

2019:08:2019.7.31._Borup_Varsling_Etape-A-1

ORIENTERING OM PROCES OG VINDUER

2019.8.1._Beboerorientering 3_Proces og forberedelse

STATUS FOR UDSKIFTNING AF VINDUER OG DØRE 24.5.2019

KÆRE BEBOER I A/B BORUP

For kort tid siden fik vi den glædelige nyhed, at Københavns Kommune har givet tilsagn til at støtte udskiftningen af jeres vinduer. Det betyder at vi omsider kan sætte projektet i gang.

Her er en orientering om, hvad du kan forvente de kommende måneder.

 

HVORNÅR?

På grund af den forsinkede opstart, rammer produktionen af de første vinduer lige ind i industriferien, hvor der hverken produceres eller leveres vinduer. Vi forventer derfor at de første vinduer leveres 1. august, og at montagen startes straks derefter. Den samlede byggetid er beregnet til ni måneder.

Så snart vi kender leveringsdatoerne for vinduerne, kan vi lave tidsplanen. Her vil det fremgå, hvornår der monteres vinduer hvor.

 

HVAD MED VINTEREN?

Den sene byggestart, betyder også at vi når ind i de kolde måneder, før vi er færdige.

Vinduerne kan sagtens skiftes selvom det er koldt, men der er enkelte arbejder der ikke kan udføres, når temperaturen er for lav. Det gælder f.eks. fuger omkring vinduer. I så fald kommer håndværkerne tilbage og laver de sidste arbejder (udefra), når temperaturen stiger igen.

                                                                                                                                           

HVAD ER DET FOR NOGEN VINDUER?

Vinduerne der monteres, har sprosser, og er ellers opdelt som de nuværende vinduer, i 1, 2 eller 3 fag. Vinduerne er lavet af hvidmalet træ på indersiden, og mørkegrøn aluminium på ydersiden.

Vinduerne hedder Frame IC, og produceres af firmaet Ideal Combi. Det er et dansk firma, med produktion i Thy. Hvis du har lyst, kan du finde mere viden om vinduerne på www.idealcombi.dk.

Lige nu står et af vinduerne på viceværtkontoret, hvor du kan se det i viceværtens åbningstid i uge 22-23-24.

Vinduet skal senere monteres på etape A.

 

HVORDAN VED JEG HVORNÅR DER SKER NOGET?

Håndværkerne skal have adgang til din lejlighed mellem to og fire gange. Du får en besked tre uger før, og igen tre dage før de skal have adgang.

Varslingen bliver sendt pr. mail, eller afleveret i postkassen. Husk derfor at tjekke spamfilteret og tømme din postkasse, så du altid er orienteret.

I varslingen står alle de praktiske detaljer, f.eks. hvor nøgler skal afleveres, hvor meget der skal ryddes, for at håndværkerne kan komme til at arbejde, og hvordan du ved når de er helt færdige.

 

Når der er varslet adgang, er det MEGET vigtigt, at der gives adgang. Alle vinduer er produceret til ét bestemt vindueshul, og leveres i den rækkefølge, de skal monteres. Hvis håndværkerne ikke kan komme til at arbejde i din lejlighed, betyder det derfor at hele projektet går i stå. Projektet bliver både forsinket og dyrere, og de andre varslede beboere venter forgæves på håndværkerne.

 

HVORDAN?

Udskiftningen af vinduer tager kun ganske kort tid i hver lejlighed, typisk én dag på gadesiden, og én dag på gårdsiden.

Entreprenøren vil i størst muligt omfang montere vinduerne fra lift. Der opsættes altså kun stillads, hvis arbejdet ikke kan udføres fra lift.

De gamle vinduer tages ud, og nye vinduer sættes i på samme dag. Vi skifter vinduerne på én side af huset ad gangen, fordi det så er muligt at være hjemme, og også have sine kæledyr hjemme, mens der arbejdes.

Hvis der er forhold i din lejlighed der kræver en særligt løsning, eller tager længere tid at udføre, taler vi med dig om det først.

Når vinduerne i kælderen skiftes, skal kælderrummene ryddes i et omfang, så håndværkerne kan arbejde ved ydermuren. Kældervinduerne skiftes til sidst i hver etape. Tidspunktet vil fremgå af tidsplanen, men vi sørger også for, at du bliver varslet med en mail eller en seddel i postkassen.

 

HVAD KAN DU SELV GØRE

Noget af arbejdet larmer og støver, så vi anbefaler at du holder vinduerne lukket i dagtimerne. Hvis der opsættes stillads ud for din lejlighed, anbefaler vi tillige, at vinduerne kun er åbne når der er nogen hjemme, og at der evt. monteres en form for indbrudssikring på vinduet. Det kan f.eks. være et PN-beslag, der kan købes i byggemarkeder.

 

Luk kun medarbejdere ind, hvis du først har modtaget et skriftligt varsel. Alle håndværkerne skal bære synlig ID, der er udstedt af entreprenøren.

Vi beder om, at du ikke laver aftaler om arbejdet med håndværkerne.

 

NAVNE OG NUMRE

Beboerorienteringer, tidsplaner osv. bliver løbende lagt på hjemmesiden under punktet ”Vinduesudskiftning”. Bemærk, at tidsplanen kan blive ændret undervejs.

 

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller andet til arbejdet, er du velkommen til at kontakte administrator Jan Herbo-Rasmussen på tlf. 6144 1626 i dagtimerne.

 

Efter 1. august, kan Jan tillige træffes i forbindelse med at der afholdes byggemøder. Tidspunkt for dette skriver vi på hjemmesiden, når vi kender det.

 

Hovedentreprenøren hedder SVD (Sjællands Vindues- og Dørcenter A/S).

Den daglige byggeledelse varetages af Frank Hansen.

 

Byggestyringen udføres af sbs rådgivning A/S, ved projektleder Gunver Skaalum.

 

BYGGEPLADSEN

Håndværkerne er typisk i gang på alle hverdage, fra klokken 7 om morgenen, til cirka klokken 16. Der opstilles skurby på Vestergårdsvej, og der opbevares materialer i begge gårde.

 

Det er ikke tilladt at gå på stilladser eller lifte, heller ikke når håndværkerne er gået hjem. Håndværkerne sikrer pladsen hver dag før de går hjem, men der kan ikke lukkes effektivt af for adgang til lift og stilladser – HOLD ØJE MED BØRNENE!

Hvis der er fare for at materialer kan falde ned eller lignende, afspærrer vi området med skilte, kegler og/eller minebånd. Respekter afspærringerne.

Pas også på materialer og maskiner, der står tilgængeligt på ejendommen.

 

NØDSTILFÆLDE

I nødstilfælde skal du kontakte byggelederen, Frank Hansen, på NØDTELEFON 2024 8030

Nødstilfælde vil sige alvorlige ting, som ikke kan vente til næste arbejdsdag. Det kan f.eks. være en aktiv vandskade, eller et stillads der er ved at vælte i storm.

 

Vi glæder os til at komme i gang!

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen for A/B Borup,

Herbo Administration

sbs rådgivning.

 

Vindues model kan ses hos viceværten i hans kontortid.

Kommunens accept af ansøgningen

Kommunens accept af ansøgningen

11/03/19 Bestyrelsen holdt møde med vores rådgivere fra SBSBY samt Administrator

Bestyrelsen har d. 11/03/19 holdt møde med vores rådgivere fra SBSBY samt Administrator, angående det fortløbende vindues projekt.

Vores udbuds runde er nu gennemført og det materiale får vi nu tjekket igennem, før en endelig beslutning omkring valg af byggefirma skal træffes.
I mellemtiden ventes der stadig på politisk godkendelse, angående vores ansøgning om byfornyelsesstøtte.
Borgerrepræsentationen godkendte den 22. november 2018, forvaltningens indstilling om at yde støtte til vores ejendom.
Desværre er bygningsfornyelsessager, lige som alle kommunale anlægsprojekter, omfattet af det anlægsmåltal som regeringen og Kommunernes Landsforening har fastsat.
Anlægsmåltallet for 2019 er væsentligt lavere end forventet, hvilket har gjort bearbejdningstiden længere.
Vi venter nu på at Teknik- og Miljøudvalget genbehandler beslutningen fra 2018, hvilket forventes at ske på mødet d. 18. marts 2019.
Vores rådgivere mener at vi har gode chancer for at modtage støtten, grundet størrelsen af vores forening, samt den tydelig støj-gene Borup’s Allé udgør.
Støtten, skulle den blive godkendt, formodes at være i en størrelsesorden af flere millioner.
Hvis vi påbegynder byggesagen inden ansøgningen er blevet godkendt, vil vi ikke længere være berettiget til støtte.
Derfor har Bestyrelsen valgt at lade sagen vente, indtil svar er givet fra Teknik- og Miljøudvalget.

Afstemning vedr farvevalg

Så er afstemningen slut og blev som følger:

Hvid 12

Københavnergrøn  75

Ved ikke  3

Ugyldige 2

Ialt 92.

 

6 feb. Status

Københavns Kommune hænger desværre stadig i bremsen angående tilskud til vinduesprojektet. Indstillingen til tilskuddet blev som sådan godkendt i november 2018, men den endelige godkendelse af indstillingen og dermed tilskudsgivelsen og beløbsansættelsen er endnu engang blevet udskudt. Denne gang til primo marts 2019. Vores administrator (Herbo) og SBS har licitationspapirer klar og undersøger nu hvor langt videre de kan gå med udbuddet uden at et tilskud mistes.

Ældre indlæg

© 2020 A/B Borup

Tema af Anders NorenOp ↑