A/B Borup

Den sunde andelsboligforening

Kategori: vindues projekt

Vindues model kan ses hos viceværten i hans kontortid.

Kommunens accept af ansøgningen

Kommunens accept af ansøgningen

11/03/19 Bestyrelsen holdt møde med vores rådgivere fra SBSBY samt Administrator

Bestyrelsen har d. 11/03/19 holdt møde med vores rådgivere fra SBSBY samt Administrator, angående det fortløbende vindues projekt.

Vores udbuds runde er nu gennemført og det materiale får vi nu tjekket igennem, før en endelig beslutning omkring valg af byggefirma skal træffes.
I mellemtiden ventes der stadig på politisk godkendelse, angående vores ansøgning om byfornyelsesstøtte.
Borgerrepræsentationen godkendte den 22. november 2018, forvaltningens indstilling om at yde støtte til vores ejendom.
Desværre er bygningsfornyelsessager, lige som alle kommunale anlægsprojekter, omfattet af det anlægsmåltal som regeringen og Kommunernes Landsforening har fastsat.
Anlægsmåltallet for 2019 er væsentligt lavere end forventet, hvilket har gjort bearbejdningstiden længere.
Vi venter nu på at Teknik- og Miljøudvalget genbehandler beslutningen fra 2018, hvilket forventes at ske på mødet d. 18. marts 2019.
Vores rådgivere mener at vi har gode chancer for at modtage støtten, grundet størrelsen af vores forening, samt den tydelig støj-gene Borup’s Allé udgør.
Støtten, skulle den blive godkendt, formodes at være i en størrelsesorden af flere millioner.
Hvis vi påbegynder byggesagen inden ansøgningen er blevet godkendt, vil vi ikke længere være berettiget til støtte.
Derfor har Bestyrelsen valgt at lade sagen vente, indtil svar er givet fra Teknik- og Miljøudvalget.

Afstemning vedr farvevalg

Så er afstemningen slut og blev som følger:

Hvid 12

Københavnergrøn  75

Ved ikke  3

Ugyldige 2

Ialt 92.

 

6 feb. Status

Københavns Kommune hænger desværre stadig i bremsen angående tilskud til vinduesprojektet. Indstillingen til tilskuddet blev som sådan godkendt i november 2018, men den endelige godkendelse af indstillingen og dermed tilskudsgivelsen og beløbsansættelsen er endnu engang blevet udskudt. Denne gang til primo marts 2019. Vores administrator (Herbo) og SBS har licitationspapirer klar og undersøger nu hvor langt videre de kan gå med udbuddet uden at et tilskud mistes.

indkaldelse til info møde

Beboermøde torsdag den 29.11.2018 kl. 18.00

Afholdes i i Ansgar Kirke, Mågevej 33

26.4.2018 besluttede generalforsamlingen, at der skal udskiftes vinduer i hele ejendommen.

Siden da er der sket en masse og vi vil derfor gerne have lejlighed til at orientere jer og besvare spørgsmål.

Vi tænker, at det vil blive en orientering om forløbet indtil nu, status på projektet og hvordan projektet vil forløbe fremover med hensyn til tidsplan og praktiske foranstaltninger.

Der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål og til at røre ved nogle medbragte prøveeksemplarer.

Fra SBSBY, SBS Rådgivning A/, Arkitekter og ingeniører deltager Projektleder Gunver Skaalum Arkitekt M.A.A. som I kender fra dengang Gunver var projektleder på istandsættelsen af opgangene.

Vi glæder os til at se jer og har i den anledning reserveret den store sal i kirken.

Med venlig hilsen

Jan Herbo-Rasmussen

© 2019 A/B Borup

Tema af Anders NorenOp ↑