Der vil være et planlagt udfald i vores internet forbindelse tirsdag d.14 okt mellem 02-04.
Det er en opdatering af vores distributions server.
Har du efterfølgende problemer med at komme på nettet, så skal du genstarte alt dit udstyr.