Information fra Stofa som er blevet husstandsomdelt