Den sunde andelsboligforening

Forfatter: Hughdk (Side 1 af 2)

Vis hensyn

Nu hvor det endelig er blevet sommer, så er det dejligt, at så mange benytter gården. Men vil i ikke være søde, at vise lidt hensyn til jeres naboer, når i sidder i gården og hygger om aftenen og natten.

Det samme gælder, hvis du hører musik for åbne vinduer. Skru lidt ned, da alt lyd forstærkes i vores gård.

Bestyrelsen

Bestyrelsen holder sommerferie

Bestyrelsen holder sommerferie i juli måned. Det vil sige, at der ikke er åbent hus onsdag d.  6. juli.

Men vi kan stadig træffes på mail hele sommeren.
Næste åbent hus er onsdag d. 3. august 2016 kl. 18.00

Rigtig god sommer til alle

Generalforsamling 2016

I disse dage indkaldes der til generalforsamling i A/B Borup.

Onsdag d. 27. april 2016 – klokken 18:00.
Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

Indkaldelsen kommer pr. post til alle andelshavere

Bestyrelsesmøde d. 04/05/2015

Til stede: Boel, Jesper, Susanne og Jon

Referent: Jon

Dagsorden:

  1. 1) Konstituerende bestyrelses møde
  2. 2) Fordeling af opgaver
  3. 3) Opgaver efter generalforsamling
  4. 4) Forberedelse til sommerfest
  5. 5) Evt. (besøg)
  1. 1) Bestyrelsen har afholdt det konstituerende bestyrelsesmøde.

Efter årets generalforsamling består bestyrelsen nu af:

Forkvinde: Susanne Clemen

Medlemmer: Michael Boel, Jon Vinther, Jesper Kofod og Lenny Clemen

Suppleanter: Lærke Kjeldsen og Alex Hesselbo

Derudover valgte bestyrelsen ifølge § 27 Jon Vinther som Næstformand samt Michael Boel som Kasserer.

  1. 2) Fordeling af opgaver.

Vi har fordelt nogle af de almene opgaver som vi plejer blandt bestyrelsesgruppen.

Beboerklager: Fælles

Haver: Susanne og Jesper

Hjemmeside: Jesper og Michael

Netværk: Michael og Jon

Vicevært: Michael

Byggesager: Michael

  1. 3) Opsamling efter generalforsamlingen

Bestyrelsen er meget tilfreds med hvordan generalforsamling forløb.

Vi har sat gang i de opgaver der skulle startes efter afstemning.

Hjertestartere er blevet indkøbt, og vil snarest blive installeret af vores aut. elektriker.

Viceværten er blevet bedt om at udpege de 5 opgange der skal renoveres i år, samt starte med at fører en liste ned opgange der skal have samme tur næste år.

Stofa er i fuldt sving med at få ordnet vores nye TV pakke. Det vil sandsynligvis kræve en nedgravning af nyt kabel til bygningen. Vi ved mere når de vender tilbage til os om 14 dage.

 

  1. 4) Sommerfest

Vi begynder så småt at planlægge året sommerfest, som for det meste vil kører som det plejer.

Vores gamle køleskab er afgået ved døden, og der skal skaffes et nyt. Vi forventer at kunne leje et af vores fadølsudlejning.

  1. 5) Evt.

Det konstituerende bestyrelses møde blev ikke holdt på vores almindelige åbent hus, så der var ingen beboer besøg.

Intet andet til evt.

§:29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

Opgradering af netværk

Idriftsættelsen af det opgraderede netværk starter i denne uge, der skulle ikke komme nævneværdige afbrydelser i forbindelsen.

Dog vil der være en kort afbrydelse når vi fysisk flytter dit kabel fra det gamle net til det nye.

Bestyrelsesmøde d. 13/04/2015

Til stede: Boel, Susanne og Jon

Referent: Jon

Dagsorden:
1.1) Netværks opdatering snart færdig
2.2) Spørgsmål om højbede i gården
3.3) Generalforsamling forsinket
4.4) Evt. (besøg)
1.1) Netværks opdatering snart færdig

Vores nye fibertræk er blevet færdiggjort, og det forventes at internettet på de nye kanaler vil blive taget i brug inden månedens udgang.
1.2) Vi har fået fra en beboer om hvorvidt de må opstille et højbed i gården.

Vi mener i bestyrelsen ikke at vores vedtægter og husorden berettiger bestyrelsen til at dele ud af foreningens fællesareal.
1.3) Generalforsamling forsinket

Vi har desværre måtte sande at vores generalforsamling i år bliver forsinket indkaldt.

Nye IT systemer hos Administrator har forsinket klargøringen af vores årsregnskab. Da vi ikke kan indkalde til generalforsamling uden regnskab, må vi udskyde generalforsamlingen.

Indkaldelsen vil blive sendt direkte fra Herbo når en dato er fastsat.
1.4) Evt.

Vi fik ingen besøg til åbent hus i dag.

§:29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

Problemer med internettet hos AB Borup

Vi gør vores bedste for at vores netværk altid kører hurtigt og stabilt. Dog vil der en gang imellem opstå problemer.

Hvis der er noget galt med din netværksforbindelse, så skal du gøre følgende for at udelukke at det skulle være dit eget udstyr der fejler.

1. Hvis du har router/switch og eller lign. tilsluttet, så prøv at genstarte den ved at trække strømmen fra og sætte den til igen. Nogen gange kan det sparke gang i din forbindelse igen. Bemærk at det gerne tager 1-2 minutter for din enhed at starte igen.

2. Hvis din enhed stadig ikke giver internet, så skal du fjerne den og tilslutte stikket fra væggen direkte i din computer. Stikket sidder typisk det i det værelse tættest på opgangen eller i din entré.

Hvis du ikke får internet fra stikket direkte ud af væggen, så er der muligvis noget galt med nettet ind i din lejlighed.

Skriv da en mail til netværksgruppen på  

Hvis dit net er langsomt og ustabilt selv når du har prøvet de overstående skridt, så fejlmeld det til netværksgruppen, så kommer vi forbi og tester din forbindelse.

Bestyrelsesmøde d. 02/03/2015

Referent: Jon

Dagsorden:
1.1) Digitalisering af Antenne
2.2) Netværks opdatering
3.3) Rengørings tilbud
4.4) Evt. (besøg)
1.1) Bestyrelsen har stemt ja til et tilbud på digitalisering af vores antenne.

Bestyrelsen kiggede sidste år på et tilbud til digitalisering af vores antenne. Tilbuddet lå dengang på omkring 500.000kr. Det valgte den siddende bestyrelse ikke at tage imod, da det ville kræve en forhøjelse af andelshavernes månedlige tv udgift.

Nu er et nyt tilbud blevet indhentet fra Stofa, der lyder nærmere de 100.000kr. Det har bestyrelsen valgt at sige ja til. Tilbuddet indeholder digitalisering af vores nuværende kanaler.
1.2) Netværks opdatering er påbegyndt.

I løbet af de næste par måneder vil internettet rundt i vores bygninger blive opdateret med nye kabler og samlingspunkter, som bedre vil kunne klare trykket i spidsbelastning timerne.

Internet gruppen har sparet op og betaler selv for opdateringen.
1.3) Nyt rengørings tilbud godtaget.

Vores nuværende rengøringsfirma er kommet med et modtilbud til det udefrakommende modtaget sidste måned. Det nye tilbud sparer os ca. 10.000kr om året.

Det har bestyrelsen sagt ja til.
1.4) Evt.

Vi fik besøg af 1 beboere til åbent hus i dag.

 

§:29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

« Ældre indlæg

© 2024 A/B Borup

Tema af Anders NorenOp ↑