A/B Borup

Den sunde andelsboligforening

Forfatter: ABBestyr (side 1 af 9)

Borups alle 224 st th

Kontakt til sælger

Shqipe Maksuti

61 62 61 91

Denne andel må sælges til ekstern køber fra fredag d.3 februar kl 12

Borups alle 214 1th

Ny istandsat lejlighed, ny elinstallation, nyt bad, nyt køkken. nymalet, nye støjvinduer, ny sikkerheds entredør osv….

Venligst kun henvendelser hvis du er godkendt i banken til køb i denne størrelse

Denne andel kan sælges til ekstern køber.

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 07/09/2022

Til stede: Boel, Lea, Michael, Susanne og Jon

Referent: Jon

Dagsorden:

 1. Skægkræ behandling
 2. Lejelov vedtægtsændring
 3. Oprydning i kældre/lofter
 4. Nye gril i gården
 5. Ny legeplads færdig
 6. Evt. (besøg)
 1. Skægkræ behandling

Der er blevet indhentet tilbud fra 2 firmaer, og bestyrelsen har valgt at gå med et tilbud fra Rentokil. Denne løsning tillader at beboere må opholde sig i deres lejligheden under behandling, samt at man ikke skal flytte rundt på møbler.

Der vil i alt foregå 3 behandlinger af alle vores lejligheder samt kældre og loft.

Prisen vil ligge på omkring 300.000kr.

 • Lejelov vedtægtsændring

På generalforsamlingen blev der vedtaget en vedtægtsændring, men da der ikke var nok andele repræsenteret, må det vedtages igen på en ekstraordinær generalforsamling.              

Bestyrelsen vil derfor kalde ind til en ekstraordinær generalforsamling. Det er ifølge reglerne ikke vigtigt hvor mange der kommer, faktisk er det nok hvis kun bestyrelsen stemmer ja.
Derfor vil der blive kaldt til et møde i gården, hvor vi blot tropper op, siger ja, og går hvert for sit.

 • Oprydning i kælder/lofter

Vi snakker løsninger omkring oprydning af vores kælder og loft rum. Vi vælger at lade det være op til beboerne i den enkelte opgang, i stedet for at betale mange penge for flyttefolk.
For at koordinere det bedst, vil vi opfordre til det til næste års generalforsamling og følge op på det direkte efter.

Året ud vil vi have dobbelt containere, alle de datoer som vi ellers vil have storskrald.
Det drejer sig om:
Uge 39 i Vestergårdsporten, Uge 44 i Vestergårdsporten, Uge 48 på Mågevej og Uge 52 i Vestergårdsporten.

 • Nye gril i gården

Nogle af vores gril i gården er godt medtagede, så til næste forår vil vi udskifte en del af dem.

 • Ny legeplads færdig

Vi har fået vores nye legeplads. Der har været nogle beboere der var utilfredse med placeringen af nogen af delene, og enkelte blev også flyttet til en bedre lokation. Klatrevæggen i storegården var også blevet monteret på hovedet!
Generelt melder vores beboere stort tilfredshed med legepladsen.

 • Evt.

Der kom ingen beboere til åbent hus.

Intet andet til evt.

§:29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

Referat Bestyrelsesmøde d. 3. august 2022

Deltagere: Boel, Michael (sup), Susanne, Lea, Jon, Ane

Referent: Ane

 1. Opfølgning på ekstraordinær generalforsamling

Indkaldes snarest muligt til afstemning vedr. fremleje af lejlighed. Jf. punkt fra generalforsamlingen.

Forslag til tekstændring fra Generalforsamlingen:

 • Det besluttes, at der skal udføres en gennemgang af vedtægterne med Jan Herbo.
 • Det besluttes, at der skal udføres en gennemgang af haveordenen, som kan stilles til forslag til næste generalforsamling. Lea, Michael og Ane sætter sig ned og ser på, om der er noget, er kan justeres til.
 • Oplag i gården. Seddel sendes ud om, at ting, der opmagasineres i gården, løbende vil blive fjernet. Udarbejdes af Jon. Det bliver viceværtens opgave at sørge for den løbende fjernelse.
 • Der er modtaget tilbud fra 2 firmaer vedr. bekæmpelse af skægkræ. Bestyrelsen er i gang med en vurdering af tilbuddene.

Referat Bestyrelsesmøde d. 1. juni 2022

Deltagere: Boel, Michael (sup), Susanne, Lea, Ane

Referent: Ane

 1. Vaske på toiletter

Spørgsmålet, om der kan etableres vaske på gårdtoiletterne, har tidligere været oppe på generalforsamlingen, hvor det er blevet afvist.  Der skal udarbejdes et konkret forslag vedr. etablering af vaske, som skal stilles på generalforsamlingen.

Det er muligt at bede viceværten om at opsætte håndsprit på toiletterne, hvis dette mangler.

 • Gæst: Fuglegitter til tagrenden

Beboer beskrev problemer med fugle langs tagrender på Vestergårdsvej, og forespurgte om det er muligt at opsætte fuglegitter på tagrender.

Det er undersøgt tidligere hos skadedyrsbekæmper, her er det vurderet, at årsagen til fuglene er, at der bliver fodret, og at det derfor ikke vil hjælpe med fuglegitter.

Det blev aftalt, at beboer indhenter tilbud på at opsætte fuglegitter og afsøge andre alternativer til at afhjælpe problem med fugle, der sidder på tagrenderne.

Desuden besluttes det, at der skal ske  en gennemgang af haver, hvor der fodres, hvorefter Bente fra Herbo Administration bedes om at sende brev til de haver, der noteres at fodre fugle (Lea og Ane).

A/B Borup ́s SOMMERFEST

Vi indbyder til hygge og spisning nu på Lørdag d. 6. august, hvor der både vil være sjov for de store og de små!

Dagens program

12:00 – 16:00 – Vi starter dagen med loppemarked i ”Storegården”. Tag dine ting med ned og slå et bord op, eller kom og find lige dét du ikke vidste du manglede.

13:00 – Hoppeborgen åbner og samtidig tænder vi for popcornmaskinen!

12:30 – 14:30 – Omkring loppemarkedet kommer der musikalsk underholdning fra jazzgruppen sineluna.

13:00 – Baren åbner!
18:00 – Spisning med lækker mad fra grill mesteren. Det er

gratis at spise med!
Der bliver slået telt op på fodboldbanen i ”Storegården”, med borde og stole til

alle.
Hele dagen vil der være jukeboks, gratis popcorn og billig bar med

sodavand, øl og vin. 10,- stk. 10 stk. 80,- husk lige penge eller MobilePay tak.

OBS til forældre:

Vi har brug for et par voksne, der vil hjælpe med at tage opsyn med hoppeborgen, så alle børn kan boltre sig i sikkerhed. Vi opfordrer til at forældre med børn, som vil bruge hoppeborgen (eller andre der bare har lyst til hyggen), melder sig til at tage en times opsyn med borgen i løbet af dagen.

MVH Bestyrelsen

Renovering af legepladserne

Så starter renoveringen af legepladserne

Nedtagning og opsætning af ny legeplads i lillegården påbegyndes mandag 25 jul

Vi starter nedtagningen af den gamle plads i denne uge og Tirsdag d. 19 juli bliver opsætningen af de nye legeredskaber påbegyndt.

God sommer

Mvh

Bestyrelsen

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 04/05/2022

Til stede: Ane, Boel, Lea, Michael, Munira, Susanne og Jon

Referent: Jon

Dagsorden:

 1. Legeplads
 2. Byggesager
 3. Konstituerende bestyrelsesmøde
 4. Opgaver fra generalforsamling
 5. Sommerfest
 6. Evt. (besøg)
 1. Legeplads

En beboer er kommet til åbent hus og er bekymret omkring højden af noget af det nye legeplads. Bekymringen ligger i om folk vil kunne kigge ind i stue lejlighederne ud til legepladsen.

Efter at have set på nogle billeder af den kommende legeplads, er beboeren mere rolig.

 • Byggesager

Vi fik også besøg af beboere fra 2 lejligheder der har igangværende retsager med tidligere sælger, angående problemer med badeværelser.

Begge fik svar på en række af deres spørgsmål og måtte til sidst opfordres til at komme tilbage til et andet åbent hus, for at bestyrelsen kunne få tid til at konstituere sig.

 • Konstituerende bestyrelsesmøde

Dette er det konstituerende bestyrelsesmøde for den nye bestyrelse. Der bliver snakket om vores almindelige gøren samt forklaret til de to nye suppleanter at de ikke har noget direkte ansvar, men er opfordret til at komme til vores bestyrelses møder og læse emails.

Derefter udeles ansvarsområderne for det kommende år, som nu bliver:

Viceværtskontakt – Boel
Haveansvar – Ane, Lea
Beboerklager – Susanne, Jon
Referent – Ane
Byggesager – Boel
Hjemmeside – Boel
Netværk – Boel, Jon

 • Opgaver fra generalforsamling

Der er en række opgaver som bestyrelsen skal følge op på efter vores generalforsamling.

 • Der skal godkendes referat fra generalforsamlingen.
 • Der skal sammen med referatet udsendes besked omkring skimmelsvamp kontakt samt notatet omkring vores bygningers udvendige tilstand.
 • Der indhentes 2 ekstra tilbud på renovering af vores stensætning ud mod Borup’s Allé.
 • Der indhentes også 2 ekstra tilbud på skægkræ behandling.
 • Der skal igangsættes oprydning i vores opgange.
 • Vicevært skal tjekke vores gårdstoiletter.

Ikke alt dette bliver gjort før næste bestyrelsesmøde, men alt bliver sat i gang snarest.

 • Sommerfest

Vi er klar til at holde vores sommerfest igen i år, som kommer til at ligge d. 6 august.

Loppemarked bliver arrangeret af Sussane og vi vil ellers køre det hele som det plejer.
Det vil sige god mad fra de samme slagtere, hoppeborg og popkorn maskine, bar telt og øl telt og vi vil igen høre om SineLuna band vil spille jazz til loppemarkedet.

 • Evt.

Der var 4 besøgende til åbent hus i dag.

Intet andet til evt.

§:29) Jon var inhabil under dele af samtalen omkring legeplads ved dette bestyrelsesmøde.

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 06/04/2022

Til stede: Ane, Boel, Laura, Susanne og Jon

Referent: Jon

Dagsorden:

 1. Generalforsamling
 2. Skægkræ rundspørge
 3. Internet problem løst
 4. Dørudskiftning
 5. Trappe til BA 200 st th
 6. Cykel oprydning
 7. Evt. (besøg)
 1. Generalforsamling

Bestyrelsen taler om den opkommende generalforsamling, og diskutere forslag vi evt. vil stille.
Det drejer sig fra bestyrelsens side om ny legeplads, nye udlejningsregler som følger lejeloven, samt renovering af stensætningen i bedene ud mod Borup’s Allé.

 • Skægkræ rundspørge

Vi har fået tilbagesvar fra 93 beboere i foreningen, hvilket er både dejligt og flere end forventet.
Der vil komme info rundt omkring svarene i bestyrelsens beretning, sammen med generalforsamlings indkaldelsen.

 • Internet problem løst

Cisco har fundet problemet med vores internet, der forsagede et dagligt udfald på 1 minut.
Det viste sig at være et problem med en firmware opdatering, som nu er blevet løst.

 • Dørudskiftning

Vores dørudskiftning går helt efter planen, og alle der har fået nye døre lader til at være glade for dem. Der er også begyndt at komme efterbehandling på for at udrette de problemer som er blevet meldt.

 • Trappe til BA 200 st th

En gennemgang af vores facade af rådgivende ingeniører har vist at trappen op til stue lejligheden ved siden af købmanden på hjørnet, har lidt vandskade. Vi sætter derfor gang i renovation af den trappe.

 • Cykeloprydning

Vi har haft cykeloprydning i gården, hvilket har tømt godt ud. Der blev fyldt en hel container.
Efter generalforsamlingen vil der blive startet en lign. cykeloprydning nede i fællesområderne i vores kældere. I samme omgang vil vi gerne opfordre beboere i opgangene, til selv at rydde ud i andet skrald i fællesområderne.

 • Evt.

Tekst

Intet andet til evt.

§:29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 02/03/2022

Til stede: Ane, Boel, Laura, Lea og Jon

Referent: Jon

Dagsorden:

 1. Generalforsamling
 2. Ydermur renovation
 3. Sommerfest
 4. Evt. (besøg)
 1. Generalforsamling

Det meste af vores møde forløb med snakke angående den opkommende generalforsamling, som vil finde sted d. 25 april.

Bestyrelsens beretning skal færdig skrives, legeplads planer er kommet på bordet og der skal følges op på foreslag fra sidste generalforsamling.

 • Ydermur renovation

Vores rådgivende ingeniører har gennemgået vores ydermurer. Det har vist et par steder hvor fugt er trukket ind i soklen.

Vi har derfor bedt vores murer om at få ordnet de skader.

 • Sommerfest

Det bliver fastlagt at vi får en sommerfest igen i år, og at det kommer til at ligge d. 6. august.

 • Evt.

Tekst

Intet andet til evt.

§:29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

Ældre indlæg

© 2023 A/B Borup

Tema af Anders NorenOp ↑