Til stede: Boel, Susanne og Jon

Referent: Jon

Dagsorden:
1. 1) Ekstraordinær Generalforsamling
2. 2) Udskift af løvsuger
3. 3) Netværksgruppen
4. 4) Evt. (besøg)
1. 1) Foreningen afholdt i forgående måned en ekstraordinær generalforsamling omkring mulig skift til nyt realkredit lån.

Bestyrelsen var glad for at se så mange beboere trappe op, hvilket gjorde at vi kunne træffe beslutningen med det samme, i stedet for at skulle indkalde til endnu en forsamling ugen efter.

Forsamling valgte enstemmigt at tage imod det nye realkredit lån.

Vi afventer referat fra Administrator, som vil blive omdelt til alle hustande.
1. 2) Vores løvsuger er meget gammel og skal skiftes.

Løvsugeren har snart rundet det 20 år og skal udskiftes. Den har også store problemer med støjniveau.

Bestyrelsen har valgt at lade Viceværten indkøbe en ny.
1. 3) Opgradering af netværk

Der skal opgraderes nogle dele af vores netværk (switche), for at sikre den fortsatte stabilitet.
1. 4) Evt.

Vi fik besøg af en enkelt beboer til åbent hus.

Intet andet til evt.

§:29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.