Til stede: Boel, Susanne og Jon

Referent: Jon

Dagsorden:
1. 1) Ny Formand
2. 2) Nye Tørrestativer
3. 3) Nyt Realkredit Lån
4. 4) Hjemmeside
5. 5) Evt. (besøg)
1. 1) Bestyrelsen har fremsat Susanne Clemen som vores nye Forkvinde.

I samme omgang er Jon Vinther blevet vores nye Næstformand, mens Lenny Clemens har tiltrådt fra sin rolle som Suppleant, til Alm. Medlem.

Igen stort tak til de tidligere medlemmer af bestyrelsen; Solveig Petersen, Zarah Høst og Sara Bastholm.

I forbindelse med sin fratrædelse af Formandsposten, har Solveig bedt om at et brev blev delt med foreningen.

Dette vil blive opdateret på hjemmesiden, samt omtalt i det snart kommende Nyhedsbrev.

Hvis man ønsker at tilmelde sig foreningens nyhedsbrev, skal man skrive til og huske at skrive Nyhedsbrev i emnet.
1. 2) Foreningen har fået nye tørrestativer i gårdene.

Der er kommet ekstra tørrestativer i både store og lillegården. Det drejer sig om 4 i den store gård, og 1 i den lille.

De nye tørrestativer er lavet til at ligne de gamle, og holde mange år ud i fremtiden.
1. 3) Administrator har forelagt os muligheden for at omlægge vores Realkredit lån til et nyt 2,5% lån.

Bestyrelsen har på Administrators anbefaling valgt at sige ja til det nye lån, der vil sparer foreningen penge i omegnen af 500.000 årligt.

Beslutningen kan dog ikke tages af bestyrelsen alene, og der vil derfor komme en indkaldelse til en Ekstraordinær Generalforsamling inden længe.
1. 4) Ny Hjemmeside

Sara Bastholm som før var ansvarlig for den nye hjemmeside har forladt foreningen.

Jon Vinter har taget ansvaret, og kører videre med projektet.
1. 5) Evt.

Vi fik besøg af en enkelt beboer til åbent hus der blev henvist til Administrator.

Intet andet til evt.

§:29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.