Information om støjdæmpende forsatsvinduer.

Link til glarmestereren der laver de nævnte forsatsruder 

Gammelt projekt fra 2005 – kun til information

Hent information her