Hvis man vil lave om og ændre på den fælles ejendom skal man sikre sig at man ved ombygning ikke skader ejendommen. Vi bemærker for god ordens skyld at hvis der i forbindelse med ombygninger sker skader på den fælles ejendom er det dit ansvar både juridisk og økonomisk.

Ansvaret kan ikke overføres til entreprenører eller foreningen (Vi anbefaler at der tegnes en entrepriseforsikring)

Hvis du ombygger, f.eks. etablerer badeværelse, skal det sikres at underlaget kan bære – dette kan som regel ses på de tegninger du eller din entreprenør kan finde i filarkiv.

Når man bygger om kan det ikke undgås at man sviner og derfor er det den ombyggende beboers pligt at gøre rent efter sig og sine håndværkere. Man hæfter også for eventuelle skader på opgang eller andre steder.

Kontakt gerne administrationen hvis du har spørgsmål

Proceduren er skrevet i den rækkefølge du skal udføre arbejdet i.

1.Ved ansøgning om tilladelse til opsætning eller nedtagning af vægge, ændringer af vand/elektriske installationer indhentes godkendelse af bestyrelsen som udsteder en fuldmagt til dig. Denne samt tegninger af påtænkte ændringer skal bruges ved ansøgningen, som sker online på kk.dk, hvor du logger ind med dit NEM-ID.

Alle ansøgninger skal ske digitalt ellers vil de ikke blive behandlet.

Center for Bygninger
Njalsgade 13, 2300 KBH S
Telefon nummer 33665200
Telefontid: Mandag – Fredag 10.00 – 14.00
Åbningstid for personlig fremmøde:

Mandag – Torsdag: 9.00 – 17.00 
Fredag: 9.00 – 15.00

Kræver dit projekt ikke godkendelse hos kommunen, så gælder fuldmagten som tilladelse til projektet.

2.Når man installerer et badeværelse, opsætter vaske/opvaskemaskine med gulvafløb, skal man huske billeddokumentation af alle processer.

3. Hvis der skal støbes nyt gulv til badeværelse, eller laves andre ombygninger som ændrer belastningen på ejendommen, kræver bestyrelsen, at der foretages en  såkaldt “statisk beregning”, som forelægges bestyrelsen..
Dette er for at have en sikkerhed for, at dine ændringer ikke skader ejendommen.

4. Alle ombygninger skal overholde BR18

Alt el og vand installation skal foretages af autoriserede håndværkere.

Revideret 19 januar 2024