KØB OG SALG

Når du skal købe eller sælge en andel i AB-Borup er der en lang række ting som det er rart at være
bekendt med. På denne side kan du læse proceduren for køb og salg i AB-Borup.

Procedurer ved køb og salg

af 24. juli 2004 rev 08/2013 (nøglepris 05/2023)

 • Når du vil sælge din andel i A/B Borup
  Meddel det planlagte salg skriftligt til administrator og bestyrelse i god tid før overdragelsen ønskes (gerne 2-3 måneder).
 •  Indsend andelsbevis til administrator efter aftale med denne.
  Ring til elektrikeren og bestille El-tjek i god tid så hans rapport er klar når synsmanden skal vurdere andelen (nummeret findes på hjemmesiden under kontakt)
 • Er der foretaget forbedringer af andelen, så fremskaf alle regninger samt godkendelser og attester fra myndigheder og autoriserede installatører til vurderingen. Vurderingen kan først foretages når du har fremskaffet alle papirer.
 • Aftal vurdering med synsmanden (nummeret findes på hjemmesiden under kontakt)
 • Aflæs og afmeld el og gas på skæringsdagen. Aflæsning af varme bestiller administrator/Vicevært.
 • Du skal sørge for at have alle nøgler til port, gadedør, hoveddør, tørreloft og postkasse klar. (minimum 2 af hver).

Andelshavere kan ikke sælge frit til hvem de vil, men skal følge foreningens vedtægter.

Adgangen til at købe en andel foregår efter den procedure, som er fastlagt af foreningen.

Den højeste salgspris består af selve andelsværdien med tillæg for eventuelle forbedringer.

Andelsværdien fastlægges på foreningens generalforsamling og forbedringerne prisfastsættes af en uvildig vurderingsmand.

Fremgangsmåden i detaljer:
Sælgers rettigheder og pligter:

 1. Man hæfter for andelen, indtil lejligheden er solgt. Det betyder at bestyrelsen vil sælge andelen via ventelisten så hurtigt som muligt, men at ekspeditionstiden kan løbe op til 2 måneder.
 2. Andelshaveren sender det originale andelsbevis til administrator og giver skriftligt bestyrelsen meddelelse om at andelen er til salg samt telefonnummer hvorpå andelshaver kan kontaktes. Oplys også gerne den nye adresse du flytter til
 3. Sælger bestiller en syn og skønsmand til vurdering af lejligheden. En vurdering foretages som regel inden for en uge og tidspunktet aftales med sælger. Såfremt der er forbedringer af lejligheden, skal de nødvendige attester og godkendelser ligge klar til synsmanden.
 4. Vurderingsrapport sendes til sælger, administrator og bestyrelsen. Hvis sælger ikke ønsker at sælge straks(måske udbedre mangler først), skal han/hun give administrator samt bestyrelsen besked når andelen er klar til salg.
 5. Hvis sælger ikke er tilfreds med rapporten, kan der bestilles genvurdering, eventuelt kan sælger vælge en af de andre vurderingsmænd. I så fald betales fuld vurderingspris af sælger.
 6. Administrator udarbejder salgsopstilling. Det varer ca. 1 uge.
 7. Når bestyrelsen har fået salgsopstillingen annonceres andelen på vores hjemmeside. Dette sker altid så de minimum står til salg 7dage. Der gives ansøgningsfrist til følgende fredag kl.12. salgsopstilling og vurdering kan downloades fra hjemmesiden.
 8. Interesserede fra ventelisterne lægger en ansøgning på andelen med navn, adresse og telefonnummer i bestyrelseslokalet eller sende en e-mail.
 9. På vores hjemmeside oplyses fremvisningstid for lejligheden. Såfremt sælger ikke selv har mulighed for at være til stede ved fremvisningen, er denne forpligtet til at give en nøgle til bestyrelsen der mod et gebyr gerne vil fremvise din lejlighed . Normalt forsøges fremvisningstiden altid at være onsdag aften 18- 18,30 , 5 dage efter ansøgningsfristen. Efter fremvisning har køber to dages betænkningstid.
 10. Endelig overdragelsesdato og andre betingelser (løsøre etc.) aftales mellem sælger og køber.  Administrator og bestyrelse underrettes, salgspapirer udarbejdes og underskrives.
 11. Kontakt bestyrelsen så tæt på overdragelsesdatoen som muligt, og få ham til at notere hvilke eventuelle mangler du har udbedret. Det sikrer dig at du får de penge som du er berettiget til og at
  senere opståede mangler/skader ikke kan tillægges dig.
 12. Sørg for at der er rengjort i lejligheden. Ellers kan du får en regning for rengøring.
 13. Tøm dine loft- og kælderrum. Hvis du har lånt dem ud til andre, sørg for at de tømmer dem. Der skal være tomme rum til de nye andelshavere, og de vil blive brudt op og tømt på din regning, hvis ikke det er på plads.
 14. Afmeld dig hos belysningsvæsenet og foretag aflæsning af el og gasmåler. Aflæs også varmemålere.
 15. Når I sælger jeres andel, så sørg for at have minimum 2×5 nøgler (gadedør,lejlighedsdør, port, postkasse og tørreloft nøgler) parat til overdragelsen. I modsat fald kan overdragelsesdagen udskydes i op til 14 dage, til manglende nøgler er fremskaffet (sælger betale boligafgift/husleje i denne periode).
 16. Har man mistet en gadedørsnøgle, kan en ny bestilles hos viceværten. Den koster 400 kr. Har man købt ekstra nøgler til gadedøren, kan man ved salg af sin andel få sine penge tilbage mod at aflevere ekstranøglerne på ejendomskontoret (viceværten). Her noteres de afleverede nøgler og administrator sørger for at pengene kommer til dig.
 17. Efter overdragelsesdatoen har køber 14 dage til at gøre indsigelser over mangler. Du har fem dage fra indsigelsesdagen til at udbedre disse mangler. Mangler ifølge vurderingsrapporten skal være udbedret på overdragelsesdagen, ellers fratrækkes de salgssummen.
 18. Når køber er fundet og administrator har modtaget betaling for andelen annonceres salget som afsluttet på hjemmesiden. Her oplyses at lejligheden er solgt samt købers placering på ventelisten eller om den er solgt udenfor ventelisten.
 19. Såfremt der ikke har været indsigelser eller disse er blevet ordnet, udbetales pengene til sælger, typisk senest 3 uger efter overdragelsen. Ellers tilbageholdes et beløb svarende til vurderingen (se foreningens ”mangelprocedure”).(tjek med Herbo)
 20. Har du spørgsmål, så kontakt bestyrelsen.