Telefonnumre til brug ved ansøgninger  om ombygninger og lign.

Proceduren er skrevet i den rækkefølge du skal udføre arbejdet i.

1.Ved ansøgning om tilladelse til opsætning eller nedtagning af vægge, ændringer af vand/elektriske installationer indhentes godkendelse af bestyrelsen som udsteder en fuldmagt til dig. Denne samt tegninger af påtænkte ændringer skal bruges ved ansøgningen, som sker online på kk.dk, hvor du logger ind med dit NEM-ID.

Alle ansøgninger skal ske digitalt ellers vil de ikke blive behandlet.

Center for Bygninger
Njalsgade 13, 2300 KBH S
Telefon nummer 33665200
Telefontid: Mandag – Fredag 10.00 – 14.00
Åbningstid for personlig fremmøde:

Mandag – Torsdag: 9.00 – 17.00 
Fredag: 9.00 – 15.00

Kræver dit projekt ikke godkendelse hos kommunen, så gælder fuldmagten som tilladelse til projektet.

2.Når man installerer et badeværelse, opsætter vaske/opvaskemaskine med gulvafløb, skal man huske billeddokumentation af alle processer.

Alt el og vand installation skal foretages af autoriserede håndværkere.